Verdiende aandacht voor uw pensioen

Waarom?

Vrijwel dagelijks wordt er in de pers melding gemaakt van allerlei aanpassingen in pensioenland zoals leeftijdsverhogingen, een beperking van de pensioen opbouw, wel of geen indexering, etc. Als (aanstaand) voormalig medewerker van ING mag u er vanuit gaan dat het voor u allemaal goed is geregeld. Toch is het van belang dat er iemand is die de vinger aan de pols houdt. Want naast de vele veranderingen in pensioenland, is er ook in de zorg veel aan de hand. Dan is het goed als u steeds wordt geïnformeerd en dat uw belangen zowel op het gebied van pensioenen als met betrekking tot onderwerpen op sociaal-economisch gebied goed worden behartigd. De Vereniging Oud-medewerkers ING (VO-ING) doet dit voor u.

Lees meer

Laten we beginnen met alle leden die hun drie stemmen hebben uitgebracht op de kandidaten voor het nieuwe Verantwoordingsorgaan (VO) van Pensioenfonds ING (PFI) hiervoor hartelijk te bedanken en de gekozen kandidaten van harte te feliciteren.
 
De uitslag van de verkiezing laat zien dat dankzij de stemmen van onze leden 'onze kandidaten' het uitstekend hebben gedaan. Van de 5 gekozen kandidaten in de geleding Pensioengerechtigden zijn er 4 door ons voorgedragen en door uw stemmen gekozen.
 
In de geleding pensioengerechtigden worden vier plaatsen ingenomen door kandidaten die door ons zijn voorgedragen, dus namens de pensioengerechtigden van VO-ING en VO-NN. Het zijn:  
•        Peter Barneveld (Pensioengerechtigden, ING)
•        Anita van Oss (Pensioengerechtigden, ING)
•        Klaas Schuijt (Pensioengerechtigden, ING)
•        Hans Zuidema (Pensioengerechtigden, NN)
Daarnaast is Ron van Alphen (Pensioengerechtigden, NN) gekozen die was voorgedragen door Vakbond “De Unie”
 
Het nieuwe VO bestaat naast de hierboven genoemden nog uit:
•        Willem Steenhoven (namens werkgever ING)
•        Muriël Freriksen (namens werkgever NN)
•        Femke Schep (Deelnemers, ING)
•        Jenny Drost (Deelnemers, ING)
•        Renée Schellekens (Deelnemers, NN)
 
Leden kunnen op de website van het PFI de profielen van alle gekozen leden van het VO (gepensioneerden en actieven) nalezen.
 
Wij willen alle gekozen kandidaten alvast van harte gelukwensen met hun verkiezing en succes toewensen in hun verantwoordelijke rol. We rekenen op een goede samenwerking met de Pensioencommissie van onze beide verenigingen.
 
Age Knossen, voorzitter VO-ING
Ferdi Jonkman, voorzitter VO-NN

Op woensdag 23 mei 2018 vindt de landelijke ledendag VO-ING plaats.
Het bestuur nodigt u en uw partner graag uit hierbij aanwezig te zijn.
We starten om 10.00 uur in theater De Flint te Amersfoort.

We hebben een gevarieerd programma met boeiende sprekers en veel tijd om elkaar te ontmoeten en bij te praten.

Lees verder bij activiteiten

Als lid van VO-ING kunt u bij RISK Direct voortaan naast uw particuliere schadeverzekeringen (in het VO-ING Subliempakket) ook uw zakelijke schadeverzekeringen onderbrengen. Er is een ruime keuze uit verzekeraars met uitstekende voorwaarden en een prima prijsstelling.

Voor zelfstandigen

Een groeiend aantal van onze leden is na vertrek bij de oud-werkgever als zelfstandige verder gegaan. Ook voor die leden kan RISK Direct de benodigde schadeverzekeringen verzorgen. Dat kan in de zakelijke volmacht die RISK Direct van een verzekeraar heeft gekregen of als tussenpersoon bij een verzekeraar.