Verdiende aandacht voor uw pensioen

Waarom?

Vrijwel dagelijks wordt er in de pers melding gemaakt van allerlei aanpassingen in pensioenland zoals leeftijdsverhogingen, een beperking van de pensioen opbouw, wel of geen indexering, etc. Als (aanstaand) voormalig medewerker van ING mag u er vanuit gaan dat het voor u allemaal goed is geregeld. Toch is het van belang dat er iemand is die de vinger aan de pols houdt. Want naast de vele veranderingen in pensioenland, is er ook in de zorg veel aan de hand. Dan is het goed als u steeds wordt geïnformeerd en dat uw belangen zowel op het gebied van pensioenen als met betrekking tot onderwerpen op sociaal-economisch gebied goed worden behartigd. De Vereniging Oud-medewerkers ING (VO-ING) doet dit voor u.

Lees meer

Pensioenfonds ING

Pensioenfonds ING is verheugd u te kunnen informeren dat per 1 januari 2018 een volledige toeslag (indexatie) van 1,34% wordt verleend aan deelnemers die de prijsindex als toeslagmaatstaf volgen. Het gaat hierbij om de ingegane en opgebouwde pensioenen van de meeste oud-medewerkers (pensioengerechtigden en gewezen deelnemers).

Uw zorgverzekering in 2018

Uw zorgverzekeraar heeft u geïnformeerd over de premie en polisvoorwaarden voor 2018. Het juiste moment om goed na te denken of de polis die u heeft voldoet aan uw wensen en persoonlijke omstandigheden. U heeft tot 31 december 2017 de tijd om te beslissen wat u wilt doen.

In deze nieuwsbrief vindt u algemene informatie en informatie over het aanbod van de twee zorgverzekeraars waarmee wij als VO-ING nauw samenwerken: ONVZ en Zilveren Kruis.

Zilveren Kruis is de zorgverzekeraar van de collectieve zorgverzekering van VO-ING. Alle leden van VO-ING kunnen aan deze collectieve verzekering deelnemen. Met Zilveren Kruis hebben wij afspraken voor u gemaakt over korting op de premie. Zo krijgt u 10% korting op de premies van de basisverzekering en de aanvullende (tand) verzekeringen. Op de speciaal voor senioren ontwikkelde Extra Vitaal dekking ontvangt u zelfs 20% korting.

RISK Direct is als tussenpersoon betrokken bij de VO-ING zorgverzekering. De medewerkers van RISK Direct zijn graag bereid u te helpen bij het maken van uw keuzes.

ONVZ is de zorgverzekeraar waarmee ING Bank een collectief zorgverzekeringscontract heeft afgesloten.

  • Als gepensioneerde kunt u gebruik maken van dit contract. U ontvangt 10% korting op de premie van de basisverzekering en 18% korting op de premie van de aanvullende (tand) verzekeringen. De korting van de aanvullende verzekering was 20%, maar is door een minder goed resultaat naar beneden bijgesteld.
  • Bent u als oud-medewerker nog niet gepensioneerd en heeft u pensioenrechten opgebouwd bij ING Bank dan biedt ONVZ u de ING Loyaal zorgverzekering aan. De kortingspercentages bij dit contract zijn 10% voor de basisverzekering en 15% voor de aanvullende (tand)verzekeringen. Op het moment dat u met pensioen gaat, kunt u overstappen naar het collectieve werkgeverscontract van ING Bank.

Onze vereniging is lid van NVOG. Een organisatie voor gepensioneerdenverenigingen die onze belangen behartigt op het gebied van pensioenen, zorg en welzijn en inkomen.

NVOG heeft samen met KNVG de actie Seniorvriendelijk gemeentebeleid ontwikkeld. Een actie gericht op de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

Sinds de overheveling van de overheidstaken in 2015 is het seniorenbeleid steeds meer een zaak en een taak van de lokale overheid. Gemeenten moeten de voorwaarden scheppen zodat senioren goed mee kunnen doen.