Skip to main content

Header3
Header1
Header2
Header4
Header5
Header7
Header6
Shadow

Activiteitenteams en Commissies VO-ING

Om de doelstellingen van de vereniging te bereiken, doet de VO-ING een beroep op haar leden die een specifieke deskundigheid hebben op een bepaald terrein of onderwerp. Daarom zijn er in de Rayons Activiteitenteams ingesteld en zijn er drie vaste commissies:

Activiteitenteams Rayons:

 • Organiseren van activiteiten in de Rayons.
 • Signaalfunctie richting Bestuur

Commissie Digitaal:

 • Organiseren en stimuleren van bijeenkomsten met behulp van moderne digitale online middelen.
 • Zowel onderwerpen van informatieve aard als ook meer ontspannende interactieve activiteiten
 • Ondersteuning van bestuur, rayonteams en commissies bij gebruik van online digitale communicatie toepassingen

Commissie Pensioenen:

 • Deelname in bestuursfuncties Pensioenregeling ING (Bestuur PFI en Verantwoordingsorgaan PFI)
 • Het onderhouden van contacten met andere belangenverenigingen voor senioren.
 • Het beoordelen van wijzigingen in de pensioenregelingen van de ING, voor zowel gepensioneerden,  voormalig deelnemer (ex-ING) en deelnemers (werkzaam voor ING).
 • Volgen wetgeving op pensioengebied

Commissie Sociaal-Economische Belangen:

 • Personeelscondities
 • Collectieve contracten
 • Zorg en Welzijn
 • Volgen wetgeving op sociaal economisch terrein