Skip to main content

Header3
Header1
Header2
Header4
Header5
Header7
Header6
Shadow

Missie & visie

Wie zijn wij?
De Vereniging Oud-medewerkers ING (VO-ING) is een vereniging van voormalig medewerkers van ING Bank. Alle oud-medewerkers van ING Bank die rechten hebben opgebouwd in het Pensioenfonds ING en/of het ING CDC pensioenfonds kunnen lid worden. Onze vereniging telt op dit moment 5400 leden.

Wat hebben we te bieden?
Via netwerkbijeenkomsten, lezingen en excursies kan je oud-collega’s ontmoeten, netwerken en kennis uitwisselen. Je kunt bij de VO-ING terecht met vragen over bankzaken, (zorg)verzekeringen, pensioenen, sociale- en fiscale wetgeving.
Als lid van de vereniging krijg je korting op schadeverzekeringen, zorgverzekeringen en voor het beoefenen van de golfsport kan je gebruik maken van het loyaliteitsprogramma.

Wat we doen
Wij hebben als VO-ING contact met organisaties waar veel van onze leden producten en/of diensten afnemen zoals ING bank en (zorg)verzekeraars. Tevens zijn wij als vereniging, via onze Pensioencommissie en het Verantwoordingsorgaan, gesprekspartner bij het Pensioenfonds ING. Verder hebben wij jaarlijks overleg met directie ING, met vertegenwoordigers van ONVZ, Zilveren Kruis en RISK Direct. Deze activiteiten zijn gericht op belangenbehartiging van onze leden.

Daarnaast krijg je de gelegenheid om je sociale netwerk uit te breiden tijdens excursies (na coronatijd) die regionaal worden georganiseerd en toegankelijk zijn voor alle leden.

Op gebied van zorg & welzijn geven wij onze leden tips voor een goede leefstijl om gezond ouder te worden. Denk aan het gebruik van gezondheidsapps en internettechnologie om de gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen (eHealth).

Je kunt deelnemen aan themabijeenkomsten met presentaties over financiële onderwerpen zoals het toekomstig pensioenstelsel, beleggen, levenstestament e.d.
Sinds de coronacrisis worden interactieve online bijeenkomsten georganiseerd waarbij deelnemers actief worden betrokken. Zo blijven wij de mogelijkheid bieden om met collega’s contact te houden.

Organisatie en bestuur
De VO-ING is een zelfstandige vereniging met een vijfkoppig bestuur en ondersteunende commissies. Dit bestuur wordt gekozen door de Ledenraad en legt ook verantwoording af aan deze Ledenraad. Hierdoor is het democratische gehalte van de besluitvorming gewaarborgd en kunnen leden invloed uitoefenen op het bestuursbeleid.

Lidmaatschap
De contributie voor het lidmaatschap bedraagt slechts € 25,- per jaar.
In het jaar van aanmelding is géén contributie verschuldigd.

Via e-mail en de website vo-ing.nl blijf je op de hoogte van alle bijeenkomsten en vind je informatie over activiteiten en het verenigingsnieuws.

Ben je oud-ING medewerker? Word dan lid van onze vereniging!