Skip to main content

Header3
Header1
Header2
Header4
Header5
Header7
Header6
Shadow

Sinds juli 2023 is de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) geldig. De sociale partners betrokken bij ING en NN staan bij de diverse pensioenregelingen ondergebracht bij de verschillende uitvoerders voor de vraag wat er precies mee gedaan gaat worden.

De Vereniging Oudmedewerkers ING en de Vereniging Oudmedewerkers NN wenst gebruik te maken van het hoorrecht dat zij beide hebben volgens de WTP.

Om niet in de laatste fase pas betrokken te worden hebben we bijgaande stukken naar de sociale partners gestuurd.
Ten eerste hebben wij een verzoek om informatie verstuurd met detail vragen om voldoende informatie te verkrijgen om te kunnen beoordelen of het invaren evenwichtig gebeurt. Pas met die informatie kunnen wij ons hoorrecht goed invullen.

Verder is er per pensioenfonds een document geschreven inzake het invaren van dat betreffende fonds. Deze documenten zijn door de ledenraden de betrokken verenigingen geaccordeerd. U zult zien dat voor elke pensioenregeling andere argumenten spelen vanuit de oud medewerkers. Daarom is ook ons advies voor elk fonds anders.

 


Documenten

Belangrijke informatie over uw pensioen(aanspraak)

Naast de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen (WTP) spelen er nog twee belangrijke dossiers bij de Pensioencommissie inzake Pensioenfonds ING:

1. Harmonisatie van indexaties

2. De jaarlijkse indexaties

Pensioenfonds ING (PFI) heeft op 22 december 2023 over deze twee punten nieuwe informatie op haar site geplaatst. In deze nieuwsbrief een verduidelijking over de meest recente informatie met betrekking tot PFI (dus niet de beide CDC fondsen). 

1. Harmonisatie van indexaties. Als VO-ING en VO-NN zijn wij een groot voorstander van het loslaten van een koppeling tussen salarissen en pensioenen. Ons lijkt het simpeler uit te leggen, eenvoudiger uit te voeren (goedkoper) en logischer om veranderingen in pensioen afhankelijk te laten zijn van de algemene wijziging van prijzen in plaats van lonen. Dit hebben wij ook laten weten aan de sociale partners, onder andere in één van de documenten die u kunt lezen op de website van onze verenigingen. 

Het Pensioenfonds ING (PFI) heeft het afgelopen jaar hard gewerkt om alle partijen op één lijn te krijgen, waaronder ook de Belastingdienst. Deze harmonisatie is nu gelukt (mits de achterbannen van de vakorganisaties ook instemmen). Wij zijn hier alvast erg blij mee, zeker ook omdat het met terugwerkende kracht vanaf 1-1-2022 ingaat. 

Als u afgelopen jaren loonindexatie heeft gekregen betekent dit dat u er geld of aanspraak bijkrijgt in de komende maanden. Het fonds heeft hier, om administratieve redenen, even tijd voor nodig, maar het komt er aan!  Vanaf 2024 zullen dan hopelijk alle pensioenen van PFI tegelijk met dezelfde indexatie worden verhoogd. 

2. PFI Prijsindexatie 2024. PFI heeft het besluit omtrent de prijsindexatie even uitgesteld tot na de raadpleging van de achterbannen van de vakorganisaties inzake de harmonisatie, want dan geldt het besluit meteen voor iedereen. Dus op dit moment worden de pensioenen nog niet verhoogd. Dat besluit neemt PFI begin 2024.  VO-ING en VO-NN hebben aan PFI kenbaar gemaakt in ieder geval te hopen op voldoende indexatie. 

Voor wie de gehele PFI-tekst wil lezen verwijzen we naar https://www.pensioenfondsing.nl/nieuws/2023/december/harmonisatie/