Header3
Header1
Header2
Header4
Header5
Header7
Header6
Shadow

  • Home

Jaarlijkse ING Herdenking oorlogsslachtoffers 4 mei 2023

Wilt u de opname van de 4 mei bijeenkomst zien, klik dan HIER.


VO-ING Magazine 2023 #1


Long covid

Corona is nog steeds onder ons, maar voor veel mensen lijkt het iets uit een ver verleden. Dat is bepaald niet het geval voor mensen die al lange tijd geconfronteerd worden met klachten en de gevolgen daarvan.

Een hulpinstantie die relatief onbekend is, is C-support. Dit is een stichting die werkt in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). C-support ondersteunt en adviseert mensen met langdurige coronaklachten (Long COVID) in heel Nederland. De dienstverlening van C-support is gratis. Klik op onderstaand button en lees meer over C-support en over de wijze waarop u met de stichting in contact kunt komen.

Rondleidingen voor VO-ING leden bij het ING Bedrijfshistorisch Archief.

Het het Bedrijfshistorisch Archief ING heeft weer een nieuwe reeks data voor rondleidingen voor VO-ING leden.

Op de volgende dagen zijn er 2 rondleidingen voor max. 15 personen (vol = vol).

Woensdag 19 april: van 10:30 tot 12:30 en om 13:30 tot 15:30.
Woensdag 17 mei: van 10:30 tot 12:30 en om 13:30 tot 15:30.
Woensdag 14 juni: van 10:30 tot 12:30 en om 13:30 tot 15:30.

Aanmelden kan via: historical.archive.nl@ing.com onder vermelding van "rondleiding VO-ING".
Geef goed aan op welke datum en welk tijdstip u wenst deel te nemen aan de rondleiding.


Personeelsfaciliteiten ING

Welke personeelsfaciliteiten biedt ING Bank u?

ING kent een aantal personeelsfaciliteiten voor haar medewerkers en daarmee gelijkgestelden. U valt onder de categorie gelijkgestelden wanneer u:
gepensioneerd bent en tot uw pensionering bij ING of haar rechtsvoorgangers in dienst was.

  • oud-medewerker bent die vrijwillig vervroegd is uitgetreden op grond van de VUT- (of daarmee verwante) regeling.
  • oud-medewerker bent die arbeidsongeschikt is geworden tijdens het dienstverband bij ING en die van ING een aanvulling op de WAO of WIA-uitkering, dan wel een
    arbeidsongeschiktheidspensioen ontvangt.
  • Weduwnaar of weduwe bent van een oud-medewerker die voldoet aan één van bovenstaande criteria.Als er geen plaatsen voor activiteiten meer  zijn, kunt u hieronder zien als die weer beschikbaar komen en dan direct inschrijven. Er zijn geen wachtlijsten. U moet dit zelf in de gaten houden.
Vereniging Oud-medewerkers ING (VO-ING)

Paul Pellastraat 234 | 7558 HM Hengelo
E-mail: info@vo-ing.nl
Telefoon: 035 – 631 2165
Bank: NL40 INGB 0007 3684 87