Skip to main content

Header3
Header1
Header2
Header4
Header5
Header7
Header6
Shadow

Ledenraad en Algemeen bestuur

Het Algemeen Bestuur van de VO-ING wordt gekozen door de ledenraad.

Beleid en hoofdspeerpunten Algemeen Bestuur VO-ING:

  • Belangenbehartiging voor alle leden, ongeacht het vroegere bedrijfsonderdeel.
  • Realisering en bewaken van optimaal koopkrachtbehoud voor gepensioneerden / niet-actieven. (CAO aanpassingen en Pensioendossier)
  • Bewaken, handhaven en/of compenseren oorspronkelijke personeelscondities.
  • Verbetering communicatie met de leden. Uitbreiding informatie via VO-ING en nieuwsbrieven.
  • Gesprekspartner voor ING namens alle gepensioneerden in Nederland.
  • Middels commissie-activiteiten inhoud geven aan belangenbehartiging.
  • Zorgdragen voor sociale activiteiten in alle Rayons van VO-ING, zodat oud ING-ers elkaar kunnen ontmoeten.
  • Leden die nog actief (willen) zijn op de arbeidsmarkt een platform bieden om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Voorzitter: Frans Crul
Vice-voorzitter en penningmeester:
Pieter Pouwels
Secretaris: Erica Bischoff
Coördinator regionale activiteitenteams:
Frank Sukel
Coördinator regionale activiteitenteams:
René Toorenburgh

Ledenraad


B. (Bé) Scholte
H. (Henk) Hoekstra  


J. (Jose) Schoel

 F. (Frans) Proper


E. (Evert) van de Visch


C.W.F. (Christa) Bartolozzi-Somers
R.J. (Rob) Peters
R. (René) Weijerman


P. (Paul) Overtoom
A. (Annelies) Hart 


F. (Frits) Dijkdrenth
J. (Jan) de Graaf
H. (Hans) de Vries


G. (Ger) Meesters
I. (Ineke) de Wildt

Download