Skip to main content

Header3
Header1
Header2
Header4
Header5
Header7
Header6
Shadow

Ledenraadsverkiezingen 2024 - stelt u zich kandidaat voor de ledenraad?

U voelt zich betrokken bij de VO-ING. U heeft er al vaker over gedacht dat u met uw kennis en ervaring meer kunt doen voor de belangenbehartiging van de leden van onze vereniging. Dan is dit uw kans, want wij zoeken kandidaten.
In maart/april 2024 worden er weer verkiezingen gehouden voor de ledenraad van VO-ING. In het decembernummer van het VO-ING Magazine kon u daar al het nodige over lezen.

Leden kiezen ledenraad
De leden in de ledenraden worden per rayon gekozen door de leden van de vereniging. Per rayon, afhankelijk van het aantal leden, kunnen er sowieso één of twee vertegenwoordigers benoemd worden en in de grootste rayons qua ledenaantal is er zelfs ruimte voor een derde vertegenwoordiger.
De ledenraad is het hoogste orgaan binnen de vereniging, stelt het bestuur samen, controleert het en heeft een besluitvormende stem. Bijvoorbeeld bij de benoeming van een lid van het bestuur, het goedkeuren van de begroting, de jaarrekening, een wijziging van de statuten en het vaststellen van de hoogte van de contributie. Het is te vergelijken met de Tweede Kamer die de Regering controleert.

De verkiezingen
In het voorjaar van 2024 worden de verkiezingen gehouden voor de nieuwe ledenraad VO-ING. De leden van VO-ING krijgen per rayon één kieslijst. Op die lijst staan de kandidaat-leden waarop gestemd kan worden.

Wat wordt verwacht van kandidaten ledenraad?
Van de leden van de ledenraad wordt verwacht dat zij de mening van de leden van de vereniging in hun rayon vertegenwoordigen, initiatieven nemen in het belang van de leden en terugkoppeling geven aan de leden in hun rayon.

Wij zoeken mensen die actief willen meewerken, meedenken en meebeslissen over met name belangenbehartiging bij de voormalige werkgever, pensioenfondsen, enz. Maar natuurlijk ook het onderhouden van de contacten met de leden in zijn of haar rayon. Hun postcode bepaalt voor welk rayon zij zich kandidaat stellen.

Van de leden van de ledenraad wordt verwacht dat zij voorstellen van het bestuur inhoudelijk beoordelen en daarover beslissingen nemen. Verder zullen zij zich moeten verdiepen in de financiën van de vereniging, de begroting goedkeuren en het bestuur na afloop van een jaar decharge verlenen.
Toch blijkt in de praktijk dat de hoeveelheid tijd die aan de ledenraad “moet” worden besteed vrij beperkt is, dus neemt u dat mee in uw overwegingen! En hoe leuk is het om met oud-collega’s aan de slag te gaan.
Leden van de ledenraad worden voor een termijn van vier jaar benoemd. De ledenraad komt viermaal per jaar bijeen op een centrale plek in het land. De reiskosten worden vergoed.

Meld u aan!
Wilt u zich kandidaat stellen, dan kunt u zich tot 14 februari 2024 opgeven via onderstaand formulier.

Filmpje?
Het zou leuk zijn als je je kandidaat stelt je er ook een persoonlijk filmpje bij doet, een vlog, zodat alle leden meteen met jou kunnen kennismaken!

Geef je hieronder op!


Invalid Input
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Om de kiezers een beeld te geven van de kandidaat en diens motivatie vragen wij je om de volgende vragen te beantwoorden:

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Bij de bevestigingse-mail die je krijgt nadat je op verzenden klikt, zit een instructie (PDF) om bij een fotograaf pasfoto's te laten maken. 
De instructie zorgt ervoor dat alle foto's op dezelfde manier worden gemaakt en uiteraard betalen wij de kosten.