Skip to main content

Header3
Header1
Header2
Header4
Header5
Header7
Header6
Shadow

Ledenraad verkiezingen 2024

De kandidaten:

Rayon West

De heer H. (Hans) de Vries

Hans is gepensioneerd kantoordirecteur en heeft mooie, maar ook zware tijden meegemaakt binnen de verschillende onderdelen van ING. Hij heeft de Bank altijd als een betrouwbare werkgever ervaren en is trots op zijn werkzame verleden. De diversiteit aan werkzaamheden is voor hem altijd een grote uitdaging geweest.
VO-ING roept weer herinneringen op aan dat verleden dat hij blijft koesteren. Zijn inbreng in de activiteiten-commissie heeft hem duidelijk gemaakt dat veel oud-medewerkers deze gedachten delen. Hij vindt het jammer dat het ledental dalende is en wil graag medewerken om hier verandering in te brengen.

Hans vindt het goed dat de ledenraad zich inzet voor het belang van VO-ING. Er staan ons op dit moment op het gebied van pensioenen grote veranderingen te wachten. Hij gaat er alles aan doen om op zijn manier verbinding te maken maar ziet wel dat dit een lastig proces is.

Het vele vrijwilligerswerk is eigenlijk een hobby geworden. Naast pensionado is Hans schipper en excursieleider bij Natuurmonumenten, regionaal penningmeester bij De Zonnebloem, penningmeester van een psychiatrisch ziekenhuis in Gambia, coach bij Qredits. Hij is een actief lid van de activiteitencommissie rayon west, lid van de huidige ledenraad en penningmeester van MiVaBo op Bonaire.

Hans woont in Roelofarendsveen en is 81 jaarDe heer A. (André) Wolters

André heeft 43 jaar voor ING gewerkt in verschillende functies; hij is met pensioen gegaan als adviseur particulieren en heeft daarna nog een aantal jaren als zelfstandig hypotheekadviseur gewerkt.
Voor André, maar ook voor zijn vrouw -die hij bij ING heeft leren kennen- was ING altijd een belangrijk deel van zijn leven. Samen zijn zij vaak te vinden bij de verschillende events van VO-ING.

Hij ziet de ledenraad als een belangrijk orgaan om medewerkers op verschillende gebieden te vertegenwoordigen en evenementen te organiseren. André wil daar graag een bijdrage aan leveren.
André is zeer actief binnen de regionale scheidsrechtersvereniging (Vlaardingse Scheidsrechter Vereniging) waar hij o.m. helpt bij het organiseren van ontspannende activiteiten. Daarnaast is hij ook rapporteur bij de KNVB om scheidsrechters op het veld en in de zaal te beoordelen op hun prestaties.

André woont in Maassluis en is 67 jaarRayon Midden

Liesbeth Willekes

De heer A.C.E. (Arnold) van Overeem

Na een aantal jaren gewerkt te hebben bij de Universiteit Leiden is Arnold in dienst gekomen bij de toenmalige NMB. Daar heeft hij de verdere automatisering van het kantorennet vormgegeven en is vervolgens als computer- en automatiseringsdeskundige werkzaam geweest binnen de systemen van de girokantoren van de toenmalige PCGD en vervolgens Postbank. Zijn laatste functie bij ING was Consultant ICT-systemen directoraat ISO.
Veel werk werd toen uitbesteed aan automatiseringsbureaus en zo is Arnold uiteindelijk in dienst getreden bij de voorlopers van het huidige Capgemini. Daar is hij een jaar of tien geleden met pensioen gegaan.

Arnold kijkt met veel genoegen terug op zijn activiteiten binnen de vele onderdelen van ING en wil graag binnen de ledenraad zijn bijdrage leveren aan VO-ING. Vanuit zijn werk binnen andere verenigingen kan Arnold vaststellen dat het verenigingsleven het over het algemeen moeilijk heeft. Er zijn altijd mensen tekort om de continuïteit van de verenigingen te borgen.
Arnold was actief als bestuurder binnen een aantal onderwijsinstellingen en is nu voorzitter van de zonnestroom producenten vereniging. Daarnaast enthousiast elektromonteur en vrijwilliger op stoomtreinen van de Stoomstichting Nederland en actief bij de plaatselijke buurtbus vereniging.

Arnold woont in Beesd en is 73 jaarDe heer A.H.A. (Aernout ) Goldberg

Aernout heeft zijn ervaring en kennis van het bankwezen bij verschillende banken in de praktijk gebracht. Na 20 jaar ABN (Amro) is hij overgestapt naar ING. Hij heeft onze bank altijd ervaren als een bedrijf dat een vooroplopende rol speelt en haar medewerkers een flinke dosis vrijheid biedt en bood om met energie en ondernemingszin het werk te doen en doelstellingen te halen. Zijn laatste functie was directeur ING Luxemburg; een mooie standplaats met veel internationale uitdagingen en invalshoeken.

Na enige jaren actief te zijn geweest in de activiteitencommissie VSI en VO-ING, is Aernout lid geweest van de VO- pensioencommissie en heeft hij de vereniging ook vertegenwoordigd in koepelorganisaties. De ledenraad is voor hem een prima forum om meer in de breedte de activiteiten van onze VO te kunnen beoordelen en ondersteunen.
Hij is o.m. actief op sportgebied; niet alleen als beoefenaar maar ook binnen bestuursfuncties.

Aernout woont in Laren en is 75 jaarDe heer E.F.J. (Eric) Spoek

Eric heeft een lange staat van dienst binnen het bankwezen. Hij is gepensioneerd als hoofd Productmanagement Hypotheken van de ING Bank. Met veel plezier kijkt hij terug op zijn werkzame periode bij de ING. De ontwikkelingen van de sector en het bedrijf volgt hij nog steeds op de voet. Economische vraagstukken hebben zijn speciale interesse. VO-ING ziet hij enerzijds als een ambassadeursorganisatie voor de ING, anderzijds als een club mensen die met elkaar verbonden is door een gedeeld verleden.

Voor Eric is het belangrijk dat het Bestuur feedback krijgt vanuit de leden.
De ledenraad is hier heel geschikt voor en ook heel geschikt om de activiteiten en de financiën van het Bestuur te beoordelen.

Eric is als vrijwilliger en bestuurslid bijzonder actief in het verenigingsleven; met name op sportief gebied (hockey, golf en fietsen), maar ook als penningmeester of lid van de kascommissie.

Eric woont in Maarssen en is 73 jaarMevrouw E.H. (Liesbeth) Willekes

Liesbeth is ruim 34 jaar geleden gestart bij de GGA in Amsterdam, daarna gewerkt bij de PCGD, Postbank etc. tot slot bij de ING Bank. Zij heeft altijd met veel plezier binnen afdelingen van allerlei pluimage gewerkt. Doorspekt met uitdagingen binnen de altijd veranderende organisatie. Echt een mooi leven met en dankzij de ING. Om Liesbeth te citeren: “Een leven zonder ING? Nee, dat kan ik mij niet voorstellen! Ik heb zo enorm veel aan de ING te danken”.

Als lid van VO-ING word je altijd uitgebreid geïnformeerd over bijvoorbeeld ons pensioenstelsel en de huidige ontwikkelingen, de contracten met zorgverzekeringen en de financiële zaken. Daarnaast kun je zelf veel informatie tot je nemen via het VO-ING magazine. Liesbeth organiseert voor rayon Midden Nederland vanuit de activiteitencommissie de evenementen. Zij vindt het fantastisch en dankbaar om evenementen te organiseren voor alle andere leden. Heel belangrijk voor Liesbeth is het contact met oud collega's en alle andere leden uit heel Nederland. Zij wil er ook 100% tegenaan gaan om méér leden te werven voor de VO-ING.

Toezien op het bijna nieuwe bestuur, controle, begroting etc. wordt voor haar een totale andere uitdaging. Maar met zoveel andere ervaren ledenraadsleden van de rayons om haar heen gaat dat zeker lukken. Aan de oproep voor meer vrouwen in de ledenraad wil zij graag gehoor geven.
Liesbeth is na jaren voetverzorging van de ING-lopers tijdens de Nijmeegse Vierdaagse, nu actief als controleur bij dit evenement. Zij heeft ook vrijwilligerswerk bij een ziekenhuis verricht.

Liesbeth woont in Midden Nederland en is 66 jaar.De heer R. (René) Toorenburgh

René is in 1996 in dienst getreden als systeemontwerper bij ING Bank. In zijn laatste functie werkte hij als Adviseur Systemen binnen Human Resources Nederland. Daar was hij betrokken bij het implementeren en onderhouden van personeels- en beloningssystemen.


René is inmiddels 13 jaar actief binnen onze vereniging en organiseert nog steeds recreatieve evenementen vanuit Rayon Midden. De laatste jaren was hij lid van het dagelijks bestuur van VO-ING. René heeft daarbij een belangrijke rol gespeeld in de verdere ontwikkeling van onze vereniging. Zijn aandacht ging, en gaat vooral uit naar de website en gegevensbeveiliging (ledengegevens). René hecht veel waarde aan informatieverstrekking door onze vereniging over thema’s zoals pensioenen (WTP), ouderen welzijn en (zorg)verzekeringen.


De VO-ING is voor hem een goede manier om in contact te blijven met oud-collega’s o.m. door elk jaar deel te nemen aan verschillende sociale activiteiten.
In zijn sportieve jaren vervulde René ook bestuurstaken voor sportverenigingen waarvan hij lid is geweest.
René woont in Lexmond en is 71 jaarDe heer R. (Ruurd) Postma

Ruurd is van origine accountant en heeft een lange carrière bij ING om tevreden op terug te kijken. Om zijn eigen woorden te citeren:
“ING was voor mij een geweldige werkgever. In veel functies veel gezien van de ontwikkelingen binnen ING (van PCGD/RPS,via Postbank tot ING) en veel mensen leren kennen.”
ING was een deel van Ruurds identiteit. Voor hem is VO-ING een middel om via de vereniging binding te houden met die oranje familie.
Zijn motivatie om zich te kandideren voor de ledenraad wordt ingegeven door het gevoel dat hij graag iets terug wil doen voor al het goede dat via de ING op zijn weg is gekomen.
Ruurd heeft zich altijd ingezet om via vrijwilligerswerk nuttig te zijn.

Meestal zijn het financiële taken in een schoolbestuur of in de kerk. Maar dat kan ook variëren van penningmeester voedselbank tot het organiseren van klaverjasavonden in het dorpshuis. Zijn grootste hobby is tuinieren.

Ruurd woont in Garderen en is 68 jaar.Mevrouw A.E.M. (Annelies) Hart

Annelies is een aantal jaren geleden gestopt bij ING maar gaat binnenkort met pensioen. Zij heeft een computertechnische achtergrond. Haar laatste functie bij ING was IT specialist/DBA.
ING heeft haar veel gebracht in ervaring en ontwikkeling en Annelies hoopt dat bij VO-ING voort te zetten. Zij vond het fijn de afgelopen periode in de ledenraad te zitten en wil graag een volgende termijn meewerken.
Het lidmaatschap van de ledenraad betekent veel voor haar, je kan meepraten en inbreng geven aan o.a. hoe de transitie van ons pensioenfonds wordt. Het zou mooi zijn dat het pensioen blijft zoals het is opgebouwd. Het is leuk om oud collega’s te ontmoeten binnen de VO-ING of VO-NN bij door de ledenraad georganiseerde evenementen. Zij wil graag meewerken om die te organiseren.

Na haar vertrek bij ING heeft Annelies de opleiding Financieel Planner gedaan, waarvan de kennis goed van pas komt in het vrijwilligerswerk. Op dit moment is zij binnen de 50-PLUS partij politiek actief als o.a. commissielid van een waterschap en bij de gemeente en als provinciaal bestuurslid. Ook doet zij vrijwilligerswerk in de gemeente waar zij woont voor mensen met digitale administratievragen. Bij de CNV belastingservice helpt Annelies mensen met hun belastingaangifte. Daarnaast combineert zij vrijwilligerswerk met haar hobby binnen de volkstuinvereniging.

Annelies woont in Baarn en is 64 jaarRayon Midden - West  & Buitenland

Frank Sukel

Harry Steenkamp

Ray van Kesteren

De heer F. (Frank) Sukel

Na ruim 30 jaar bij ING te hebben gewerkt heeft Frank een aantal jaren met veel genoegen bij Rijkswaterstaat gewerkt als Senior Financieel Adviseur en Kostprijsdeskundige. De ervaring die hij bij ING had opgedaan bleek van grote waarde bij zijn afwisselende werkzaamheden voor RWS.
(Nederland veilig, bereikbaar en bewoonbaar maken en houden).
In 2020 is Frank met pensioen gegaan en heeft hij zich met veel inzet op een groot aantal vrijwilligersactiviteiten gericht. De afgelopen jaren heeft Frank als bestuurslid van VO-ING samen met de overige leden van het Bestuur het beleid van onze vereniging vorm gegeven. Dit werk wil hij graag binnen de ledenraad voortzetten. Speerpunten daarbij zijn belangenbehartiging op pensioengebied en het handhaven van de sociale contacten met voormalige collega’s. De leden, al dan niet gepensioneerd, kunnen rekenen op zijn verdere inzet voor de vereniging. Zeker waar het gaat over de organisatie van sociale activiteiten en kennis-/themabijeenkomsten door de activiteitenteams in de Rayons en uiteraard door de Commissie Digitaal.

Frank is nog regelmatig op de racefiets te vinden en combineert deze activiteit met het inzamelen van gelden voor goede doelen (van Hartstichting tot Fonds Gehandicaptensport).

Frank woont in Heemstede en is 67 jaar.De heer A. (Harry) Steenkamp

Harry is jarenlang werkzaam geweest als communicatie- en marketing deskundige binnen ING. De ING is voor hem altijd een prima werkgever geweest, waarbij hij veel mogelijkheden heeft gehad en diverse verschillende functies heeft vervuld. Zijn laatste functie bij ING was directeur van een 100% dochteronderneming van ING: “De Zaak”. Een uitgeverij en platform voor ondernemers in het MKB.
Via VO-ING blijft hij in contact met oud collega's en maakt hij graag gebruik van de mogelijkheden die de vereniging hem (en zijn vrouw!) biedt. VO-ING is voor hem een belangrijke belangenbehartiger van de oud werknemers van de ING op diverse gebieden.
Harry wil graag meedenken met het bestuur van VO-ING over de toekomst van deze mooie vereniging. De taak van de VO-ING is ook het opkomen voor de belangen van oud medewerkers en dat vindt hij een belangrijke taak om over mee te denken.

Harry heeft nog diverse bestuursfuncties; variërend van sportvereniging “Le Champion” tot het Nima (Nederlands Instituut voor Marketing). Harry helpt nog steeds veel studenten met hun afstuderen op HBO en Universitair niveau.

Harry woont in Heemstede en is 70 jaar.De heer T.K. (Timothy) Mbuya

Timothy heeft ruim 23 jaar bij de ING gewerkt. In zijn laatste functie als Data Analyst -non-financial risk officer was hij betrokken bij periodieke analyses en rapportages.
Een rol bij het waarborgen van integriteit, veiligheid en risico’s binnen de ING organisatie aangaande compliance en operationeel risk management.
In 2022 is Timothy lid geworden van onze vereniging VO-ING. Dit biedt hem de mogelijkheid om binding met ING te behouden. Timothy kijkt positief terug op een werkzaam leven bij ING en heeft tijdens die jaren veel collega’s leren kennen. Hij kijkt er naar uit om met ze in contact te blijven.

Als lid van de Ledenraad hoopt hij een nuttige bijdrage voor de leden te leveren. Op het gebied van bijvoorbeeld het pensioeninkomen en ziekteverzekering, maar ook via deelname aan mooie activiteiten waar hij zich graag voor wil inzetten.
Als vrijwilliger voor de Nederlandse Brandwonden Stichting collecteert hij jaarlijks om de ambities van deze stichting te realiseren.
Interesse en ontspanning vindt hij in lezen, reizen en beweging.

Timothy woont in Almere en is 68 jaar.Mevrouw J. (Jessica) Bartels

Jessica is na haar economiestudie in de jaren 70 bij de Gemeente Giro Amsterdam (GGA) begonnen en heeft alle fusies van ING meegemaakt. De GGA was destijds een voorloper op betalingsgebied met bijna 300.000 klanten in de regio Amsterdam. Jessica heeft in haar hele werkzame periode ca. 10 functies gehad in vele onderdelen van het bedrijf.
Zoals vele oud medewerkers voelt zij zich nog steeds zeer betrokken bij ING. Zij bezoekt fysiek of digitaal nog vele bijeenkomsten. Jessica is bijvoorbeeld ook een vaste bezoeker van de jaarlijkse 4 mei bijeenkomst, waarbij de slachtoffers van de tweede wereldoorlog die destijds werkten bij de Amsterdamse vestigingen van ons bedrijf worden herdacht.

Jessica houdt van de menselijke kant in een werkomgeving. Het is immers een groot goed om de kontakten, de interesses en die kennis te blijven onderhouden. De VO-ING geeft daar goede invulling aan.

Interesses en hobby’s gaan bij Jessica hand in hand, bijvoorbeeld op het culturele vlak: al ca 12 jaar bij filmhuis Rialto in Amsterdam en voorheen bij het Ned. Philharmonisch Orkest. Bestuurslid van de Bewonersvereniging De Mirandabuurt. Lid van het RAI beraad etc.

Jessica woont in Amsterdam en is 73 jaarDe heer R.H.J. (Ray) van Kesteren

Ray heeft tot zijn pensioen als Senior Banker bij ING gewerkt en kijkt daar met veel plezier op terug. Hij heeft daar met veel gesprekpartners en leuke interessante collega’s gewerkt.
Hij kan via de VO-ING zijn sociaal netwerk uitbreiden en blijven onderhouden met oud-collega’s. Deelnemen aan activiteiten en geïnformeerd worden over financiële onderwerpen zijn belangrijke onderwerpen voor de leden van de vereniging.
Ray wil met zijn kennis en ervaring meer doen voor de VO-ING. Hij stelt zich kandidaat voor de Ledenraad, het parlement van de vereniging, en wil graag actief meewerken.

Ray zet zich in als vrijwilliger en is voorzitter van de Rotaryclub Amsterdam West. Deze club maakt deel uit van een wereldwijde organisatie die zich bezighoudt met het welzijn van mensen.
Voor de nodige ontspanning doet hij aan duursporten ( lees; langdurig achtereen sporten).

Ray woont in Weesp en is 69 jaarRayon Zuid

De heer P. (Pieter) Pouwels

Pieter heeft 40 jaar bij ING Bank gewerkt. Na zijn opleiding begonnen als medewerker bij een plaatselijke vestiging van de NMB, daarna kantoordirecteur in meerdere plaatsen en in zijn laatste functie verantwoordelijk voor de grootste industriële relaties van ING Bank in Oost-Brabant.

Pieter heeft veel betekend voor de oude VSI en het huidige VO-ING. Hij is twaalf jaar penningmeester geweest en heeft er voor gezorgd dat onze vereniging nog steeds een solide financiële basis heeft. Het is duidelijk dat het belang van VO-ING een centrale rol in zijn leven heeft gespeeld.
Gezien het belang van VO-ING Pieter wil graag zijn bijdrage blijven leveren aan het wel en wee van onze ledenvereniging, ook na afloop van zijn tweede termijn als penningmeester. Nu dus als lid van de ledenraad.
Als echte Limburger houdt Pieter van een partijtje biljart en is hij graag actief in de buitenlucht.

Pieter woont in Horst en is 76 jaar.Rayon Oost

De heer E. (Evert) van de Visch

Evert heeft meer dan 36 jaar bij ING gewerkt (en daarvoor bij de NMB) en is een echte bankman. De laatste jaren heeft hij zijn sporen verdiend als accountmanager bij ING Private Banking in Amsterdam. Daarvoor heeft Evert met veel voldoening tal van verschillende functies binnen ING bekleed. Het bedrijf heeft veel voor hem betekend en dat blijkt ook uit zijn betrokkenheid bij de ledenraad waar hij de laatste jaren met veel inzet lid van was. De VO-ING is voor hem een platform om contacten te houden met collega's op veel verschillende manieren. Gewoon heel leerzaam en gezellig.

Zijn motivatie voor de ledenraad is dat hij graag echt iets wil blijven betekenen voor collega’s en oud collega's. De ontwikkelingen op pensioengebied volgt hij op de voet. Van de ledenraad wordt immers verwacht dat zij dit dossier kritisch, maar wel constructief volgen.
Evert heeft zich gedurende zijn hele werkzame leven ingezet voor vrijwilligerswerk op verschillende gebieden. Hij is nog steeds actief op financieel/fiscaal gebied, is sportief (golf) en houdt van actieve vakanties.

Evert woont in Ede en is 70 jaar.De heer W.J.J. (Willem Jan) van Munster

Voor Willem Jan, die in 1968 in dienst trad van de toenmalige NMB, heeft ING een belangrijk deel van zijn leven bepaald. Niet alleen zakelijk, maar ook privé. Hij heeft er zijn echtgenote leren kennen en is dus -net als veel collega’s- de helft van een bankstel. Willem Jan heeft op tal van kantoren gewerkt. Zijn laatste functie was Projectleider bij Facilitair Management.

Willem Jan was tot voor kort algemeen secretaris van onze vereniging. In die hoedanigheid heeft hij de afgelopen jaren mede het beleid bepaald van VO-ING. In een nieuwe rol als lid van de ledenraad wil hij graag actief blijven: als belangenbehartiger, maar ook om sociale contacten tussen de leden te stimuleren.
In de regio Oost Nederland heeft hij jarenlang recreatieve evenementen helpen organiseren. Naast zijn vele activiteiten voor onze vereniging is Willem Jan ook actief als vrijwilliger in zijn Gemeente.

Willem Jan woont in Nijmegen en is 77 jaarMevrouw M. (Maaike) van der Zwaag

Maaike heeft altijd voor ING gewerkt en heeft een verleden bij een groot aantal onderdelen van de rechtsvoorgangers van ING ( vnl. in de bankensector NMB/Postbank en ING Bank). Zij is nagenoeg altijd werkzaam geweest als leidinggevende binnen het personeelswerk (haar laatste functie was HR manager OPS/IT Banking) Als algemeen manager heeft Maaike een aantal jaren leiding gegeven aan het Girokantoor Leeuwarden.
Participeren in de ledenraad is voor Maaike een welkome voortzetting van de contacten met oud-collega's. Regelmatig contact met oud-collega's en inzicht hebben in hun huidige situatie is voor Maaike een belangrijke drijfveer om zich kandidaat te stellen voor de ledenraad. “Ik word altijd geïnspireerd door het wel en wee van de leden van onze vereniging”. Daarnaast is het natuurlijk belangrijk dat VO-ING goed op blijft komen voor de belangen van de gepensioneerden van ING.

Maaike is maatschappelijk betrokken bij een aantal organisaties. Zij is na haar dienstverband bij ING vier jaar lid geweest van de cliëntenraad van het UWV (Groot-Amsterdam en daarna landelijk). Daarnaast is zij lid geweest van de Raad van Toezicht bij de Scholengemeenschap Reigersbos, Amsterdam Zuidoost. Momenteel is zij bestuurslid van het Gilde Zutphen.

Maaike woont in Zutphen en is 72 jaar.Rayon Noord West

De heer J.A.  (José ) Schoel

José heeft bijna 25 jaar bij ING gewerkt en heeft een flink deel van zijn carrière in het buitenland doorgebracht. Die ervaring helpt hem om met een brede blik naar de ontwikkelingen van ING te kijken. Zijn laatste functie -voordat hij met pensioen ging- was Manager van Asia ING Real Estate Investment Management.
De laatste jaren is José zich steeds meer gaan verdiepen in het pensioenwezen in Nederland. Op dit moment is hij voorzitter van het Verantwoordingsorgaan van het Pensioenfonds ING en lid van de huidige ledenraad.
José heeft inmiddels veel fijne collega's leren kennen. En de VO-ING stelt hem in staat dat collegiale gevoel vast te houden. Ook hij vindt dat de vereniging de leden natuurlijk veel te bieden heeft.

Ook op rayongebied is José nog actief met het organiseren van evenementen. Daarnaast is hij actief op de skipiste en op de racefiets.

Jose woont in Heiloo en is 71 jaarMevrouw T. (Tineke) Schillert

Tineke is sinds kort met pensioen en heeft ruim 30 jaar met veel plezier voor ING gewerkt. Onlangs is zij daarom ook lid geworden van VO-ING. Als oud-medewerker -met nog steeds een Oranje hart- lijkt het haar erg leuk om zich in te zetten voor de vereniging. Met haar achtergrond als expert interne- en externe communicatie bij ING Nederland verwacht Tineke een nuttige bijdrage te kunnen leveren.

Sinds een jaar doet Tineke vrijwilligerswerk bij een zorginstelling voor mensen met een psychische aandoening. Dit werk is heel dankbaar en nuttig en geeft haar veel voldoening.

Tineke is graag sportief bezig (zwemmen, wandelen) en volgt nog verschillende opleidingen: (Italiaans, non-verbale communicatie Lichaamstaal). Zij gaat, als het even kan, met de camper op stap.

Tineke woont in Purmerend en is 63 jaarRayon Noord

De heer D.R. (René) Winkels

René heeft de laatste jaren als mobiliteitsmanager gewerkt. In zijn meer dan 30-jarige loopbaan bij ING heeft hij veel ervaring opgedaan in veranderingsprocessen. Voor René betekent ING een goede werkgever en hij kijkt met plezier terug op zijn werkzame leven.
Voor VO-ING hoopt hij een bijdrage te leveren gezien zijn financiële kennis en zijn belangstelling voor de Pensioenwereld. Juist nu er wijzigingen komen door de nieuwe pensioenwet wil hij zich graag inzetten voor de leden.
De VO-ING is een vereniging die zich sterk maakt voor oud personeelsleden. René vindt tijdige en zorgvuldige informatie, over alle onderwerpen, heel belangrijk.
Als vrijwilliger is hij jaren lang voorzitter geweest voor de Raad van Toezicht m.b.t. een Kinderopvang-organisatie.

Sport, maar vooral zwemmen. (Is het advies voor een goede conditie en doorzettingsvermogen.)

René woont in Grou en is 66 jaar.