Skip to main content

Header3
Header1
Header2
Header4
Header5
Header7
Header6
Shadow

Q&A Zorgverzekeringen 2023

1. Tot welke datum kan ik mijn huidige Zorgverzekering opzeggen?

Je kunt je huidige zorgverzekering tot en met 31 december 2022 opzeggen. Voor het sluiten van een nieuwe verzekering heb je de tijd tot en met 31 januari 2023. Die nieuwe verzekering gaat met terugwerkende kracht per 1 januari 2023 in.

2. Tot welke datum kan je wijzigingen in je bestaande verzekering aanbrengen?
Dat kan tot 1 februari 2023. De wijziging gaat dan met terugwerkende kracht per 1 januari 2023 in.

3. Moet ik mijn huidige verzekering zelf opzeggen of is of is er een ‘overstapservice’?

Als je de aanmelding doet voor 1 januari, zal je nieuwe zorgverzekeraar, de oude verzekering opzeggen.
Dat hoef je dus niet zelf te doen, maar het mag uiteraard wel.

4. Heb ik het collectiviteitsnummer van de collectieve contracten bij ONVZ, Nationale-Nederlanden Zorg, OHRA of Zilveren Kruis nodig?

Nee. In onze Nieuwsbrief hebben wij een doorklikmogelijkheid gemaakt naar de juiste webpagina van de Zorgverzekeraar. Voor het geval je het collectiviteitsnummer toch nodig hebt:

 1. Zilveren Kruis: 207082072;
 2. Nationale-Nederlanden Zorg:
  1. voor NN gepensioneerden: 14116;
  2. voor NN oud-medewerkers: 70014.
 3. ONVZ:
  1. voor NN gepensioneerden: 9497;
  2. voor NN oud-medewerkers: 101772;
  3. voor ING gepensioneerden: 7072;
  4. voor ING oud-medewerkers 101771.
 4. OHRA:
  1. voor NN gepensioneerden: (500
  2. voor NN oud-medewerkers: (599)

5. Wat zijn de gevolgen van het vervallen van de collectiviteitskorting op de basisverzekering per 1 januari 2023?

In het aanbod dat u van de Zorgverzekeraars heeft ontvangen is rekening gehouden met het vervallen van de collectiviteitskorting op de basisverzekering per 1 januari 2023.

6. Vervallen ook de kortingen op de aanvullende- en tandartsverzekeringen?

Nee. De collectiviteitskortingen op de aanvullende- en tandartsverzekeringen blijven gehandhaafd. Hoe hoog de kortingen per 1 januari 2023 zijn vind je in het aanbod van je Zorgverzekeraar.

7. Geldt er bij een tandartsverzekering een selectie?

Voor de tandartsverzekeringen met een ruimere dekking wordt vaak een selectie toegepast. Je moet dan een paar vragen beantwoorden en zo nodig een tandartsverklaring overleggen. Dit is per zorgverzekeraar verschillend.

8. Kan ik als (nog-niet gepensioneerde) oud-medewerker van Nationale-Nederlanden of ING ook een zorgverzekering met korting sluiten?

Ja, dat kan. Voor oud-medewerkers van ING Bank kan dit bij onze eigen collectiviteit Zilveren Kruis en ONVZ. Voor oud-medewerkers van NN Group kan dit bij onze collectiviteit Zilveren Kruis, Nationale-Nederlanden Zorg, ONVZ of OHRA.
De kortingspercentages voor de aanvullende verzekeringen zijn bij ONVZ, Nationale-Nederlanden Zorg en OHRA wel lager dan voor gepensioneerden.

9. Wat is het verschil tussen een restitutiepolis, combinatiepolis en een naturapolis?
Zorgverzekeraars bieden verschillende basisverzekeringen aan. Het belangrijkste verschil hierin is de keuzevrijheid in zorgverleners. Je kunt kiezen uit een restitutiepolis, combinatiepolis of naturapolis.Een restitutieverzekering biedt de meeste keuzevrijheid. Jij kiest en de zorgverzekeraar betaalt de rekening. Je schiet de rekening in sommige gevallen wel eerst voor en na het indienen van de nota krijg je het geld waar je recht op hebt weer terug. Alleen als een zorgaanbieder een onredelijk tarief rekent, is het mogelijk dat je een deel zelf moet betalen. De verzekeraar mag namelijk niet meer vergoeden dan het tarief dat in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend wordt geacht.
Bij een combinatiepolis heb je in bepaalde gevallen recht op zorg (zoals geregeld in een naturapolis) en in andere gevallen recht op een vergoeding van zorg (zoals in een restitutiepolis). De polissen van ONVZ, Nationale Nederlanden en OHRA zijn combinatiepolissen.
Het deel wat vergoed wordt op basis van ‘natura’ betreft GGZ zorg, Wijkverpleging (thuiszorg) en fysio- en oefentherapie (bij Nationale-Nederlanden Zorg en OHRA). Bij ONVZ gaat het om GGZ Zorg en Wijkverpleging.

Bij deze zorgkosten geldt dat als je gebruik maakt van een niet-gecontracteerde zorgverlener 75% van deze kosten worden vergoed maar nooit meer dan het maximumtarief.
Bij een naturaverzekering (Zilveren Kruis) worden de zorgkosten volledig vergoed als je naar een gecontracteerd ziekenhuis of een gecontracteerde zorgverlener gaat. Bezoek je een niet gecontracteerde zorgverlener, dan moet je een deel van de kosten, (reken op zo’n 25%) zelf betalen.

10. Wat is een omzetplafond?

Zorgverzekeraars en zorgverleners sluiten contracten met elkaar. In die contracten wordt vaak een maximale vergoeding op jaarbasis afgesproken. Dat kan per soort behandeling, maar ook voor het totaal zijn. Ondanks zorgvuldige inkoop, kan het voorkomen dat in de loop van het jaar, het maximale bedrag (het omzetplafond) wordt overschreden. Vanaf dat moment kan je in principe niet meer voor nieuwe behandelingen in het ziekenhuis / bij je zorgverlener terecht. Voor bestaande behandelingen en voor spoedeisende zorg geldt het omzetplafond niet.

11. Bij welk soort verzekering komt een omzetplafond voor en hoe weet ik dat dit speelt?

Het omzetplafond of zorgplafond komt in principe alleen bij de naturaverzekering voor. De zorgverzekeraar moet op zijn website vermelden met welke zorgverlener hij afspraken over een omzetplafond heeft gemaakt en hoe daarmee wordt omgegaan. Zilveren Kruis vermeldt deze informatie in de Zorgzoeker 2023.

12. Kan ik bij het bereiken van het omzetplafond naar een andere zorgverlener?

Ja, de zorgverzekeraar heeft een zorgplicht en verstrekt je informatie over de zorgverlener waar je terecht kunt.

13. Wat is het verschil tussen een eigen bijdrage en het verplichte eigen risico?

Het verplichte eigen risico (2023: 385,00 euro) geldt voor de meeste zorg in het basispakket. Voor sommige zorg wordt een eigen bijdrage gevraagd bijv. bij hoortoestellen. Dit kan een vast bedrag zijn of een percentage van de kosten. U betaalt eerst de eigen bijdrage. Het bedrag dat overblijft valt vervolgens onder het eigen risico. De maximale eigen bijdrage voor medicijnen blijft overigens in 2023 250,00 euro.

14. Hoe hoog wordt de inkomensafhankelijke werknemersbijdrage 2023 op basis van de Zorgverzekeringswet (ZVW)?

Zoals het er nu uitziet wordt deze eigen bijdrage 5,43% van het bruto-inkomen (2022: 5,50%). In 2023 wordt tot een maximum van 66.952 euro de bijdrage berekend (2022: 59.703).

15. Kan de vereniging mij helpen bij het maken van mijn keuze?

Helaas, dat kunnen wij niet. Wat voor jou de beste keuze is, hangt af van je persoonlijke omstandigheden. Bij algemene vragen kunnen wij je misschien helpen, maar beter is om contact op te nemen met de deskundige medewerkers van de zorgverzekeraars. De contactinformatie staat op onze website.

16. Welke specifieke acceptatie-eisen zijn er bij de aangeboden aanvullende verzekeringen van ONVZ, Zilveren Kruis, Nationale-Nederlanden Zorg en OHRA?

Bij ONVZ geldt dat er gezondheidsvragen worden gesteld als u kiest voor de aanvullende verzekering Topfit en Superfit (dit geldt zowel voor gepensioneerden als oud-medewerkers).
Bij de Tandartsverzekeringen gelden acceptatie-eisen voor Tandfit C (dit geldt voor zowel gepensioneerden als oud-medewerkers).
Bij Zilveren Kruis (ZK) worden er uitsluitend 2 acceptatievragen gesteld als u kiest voor de 3 of 4 sterren aanvullende Tandartsverzekeringen. 
Deze acceptatie-vragen gelden bij ZK niet indien u bent overgestapt naar ZK en u had bij uw vorige Zorgverzekeraar reeds een vergelijkbare tandartsverzekering. Dit ter beoordeling van ZK.
Bij Nationale-Nederlanden Zorg worden er uitsluitend acceptatievragen gesteld als u kiest voor de meest ruime tandartsverzekeringen Tandengaaf1000 en TandenGaaf 1500. Had u direct voorafgaand een vergelijkbare verzekering, dan gelden er geen acceptatie-eisen.
Bij OHRA worden er geen gezondheidsvragen gesteld. Iedereen is welkom op alle pakketten die worden aangeboden.