Skip to main content

Header3
Header1
Header2
Header4
Header5
Header7
Header6
Shadow

Adreswijziging, huwelijk of overlijden

Wat moet u doen bij een adreswijziging, huwelijk, geregistreerd partnerschap, scheiden of overlijden?

Let op: de pensioenfondsen en /of AZL als pensioenuitvoerder mogen uw adreswijziging of overlijden in Nederland niet doorgeven aan uw oud- werkgever.
U moet dit zelf (laten) doen. Dit is zeker van belang wanneer u maandelijks een zogenoemde uitbetalingsspecificatie krijgt in verband met de verrekening van de korting op de hypotheekrente.

Adreswijziging

 • HR Advies, telefoon 020-591 23 45, e-mail ingnl@service-now.com
 • Pensioenfonds ING en ING CDC Pensioenfonds: Wanneer u binnen Nederland verhuist, hoeft u uw pensioenfonds niet te informeren. De gemeente waar de wijziging is doorgegeven, doet dat. Verhuist u naar het buitenland, in het buitenland of vanuit het buitenland naar Nederland dan moet u wel zelf het pensioenfonds informeren.
 • Pensioenfonds ING - Pensioenloket: e-mail pensioenloket@pensioenfondsing.nl .
 • ING CDC Pensioenfonds – Pensioenloket e-mail pensioenloket@ing-cdcpensioen.nl .
 • Het postadres voor beide pensioenfondsen is: postbus 4471, 6401 CZ Heerlen.
 • Bij bijvoorbeeld een opname in een verpleeghuis, is het verstandig na te gaan op welk adres u de post wilt ontvangen, zoals de pensioenspecificatie of andere informatie van ING. Een correspondentieadres kunt u zelf invoeren op de site van de pensioenfondsen. U kunt daar ook aangeven of u uw post zoveel mogelijk per email wilt ontvangen.
  VO-ING: u kunt het mutatieformulier op vo-ing.nl invullen of de adreswijziging per post doorgeven: VO-ING, Paul Pellastraat 234 | 7558 HM Hengelo
  Huwelijk, geregistreerd partnerschap, samenwonen of scheiden

U gaat trouwen, gaat een geregistreerd partnerschap aan, of u gaat samenwonen of scheiden.

In hoeverre u iets moet doen richting uw pensioenfonds, kunt u lezen op de website van Pensioenfonds ING: www.pensioenfondsing.nl of ING CDC Pensioenfonds: https://ing.cdcpensioen.nl

Overlijden

 • Als u in Nederland woont, is het niet nodig een overlijden te melden bij uw pensioenfonds. Na het melden van het overlijden bij de gemeente wordt dit doorgegeven aan het pensioenfonds. Een overlijden in het buitenland moet door de nabestaanden wel gemeld worden bij uw pensioenfonds. Dat kan door een kopie van de overlijdensakte te sturen of te mailen.
 • Pensioenfonds ING- Pensioenloket: e-mail pensioenloket@pensioenfondsing.nl .
 • ING CDC Pensioenfonds – Pensioenloket e-mail pensioenloket@ing-cdcpensioen.nl
 • Het postadres voor beide pensioenfondsen is: postbus 4471, 6401 CZ Heerlen.
 • HR advies, telefoon 020-591 23 45, e-mail ingnl@service-now.com
 • VO-ING: de vereniging wordt niet automatisch op de hoogte gesteld van een overlijden.

  Het melden van overlijden voor een VO-ING-lid kan via het contactformulier op vo-ing.nl of per post:
  VO-ING, Paul Pellastraat 234 - 7558 HM Hengelo


 

Let op: als u een overlijden aan de ING Bank doorgeeft, krijgt de VO-ING daar GEEN bericht van.

U moet dat dus separaat doorgeven.