Skip to main content

Header3
Header1
Header2
Header4
Header5
Header7
Header6
Shadow

Privacyverklaring Vereniging VO-ING

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Vereniging VO-ING/Stichting Bovom kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u als lid gebruik maakt van de diensten van Vereniging VO-ING, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website, danwel deze via een papieren contactformulier aan Vereniging VO-ING(heeft) verstrekt. Vereniging VO-ING/Stichting Bovom kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

- Uw geboortedatum / geslacht

- Uw (voormalig) personeelsnummer

- Uw (oud) werkgever

- Uw Rekeningnummer (IBAN)

 

WAAROM VERENIGING VO-ING GEGEVENS NODIG HEEFT

Vereniging VO-ING/Stichting Bovom verwerkt uw persoonsgegevens om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen, dan wel om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om indien u per e-mail en/of per post onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Vereniging VO-ING/ Stichting Bovom uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst betreffende uw lidmaatschap. Stichting Bovom rapporteert rechtstreeks aan de besturen van VO-ING en VO-NN.

HOE LANG VERENIGING VO-ING/ STICHTING BOVOM GEGEVENS BEWAART

Vereniging VO-ING bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden na beëindiging van uw lidmaatschap niet langer dan een jaar bewaard.

DELEN MET ANDEREN

Vereniging VO-ING verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw gegevens worden niet voor marketing doeleinden gedeeld.

Voor het plaatsen van foto’s op openbaar terrein (website, nieuwsbrieven, magazine e.d.) zal toestemming van de geportretteerde(n) worden gevraagd.

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Vereniging VO-ING worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden middels het gebruik van Google Analytics gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Vereniging VO-ING/ Stichting Bovom gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens zijn geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Vereniging VO-ING / Stichting Bovom heeft Google geen toestemming gegeven om via Vereniging VO-ING verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Voor verdere informatie m.b.t. Google Analytics en het privacy beleid van Google zie: www.google.nl/intl/nl/analytics/.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt uw gegevens met behulp van uw persoonlijke inlogcode inzien en mutaties doorvoeren op de website van VO-ING. Daarnaast kunt u een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar

info@vo-ing.nl of naar het fysieke postadres van VO-ING.Vereniging VO-ING zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

 

BEVEILIGEN

Vereniging VO-ING neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Vereniging VO-ING verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Vereniging VO-ING via info@vo-ing.nl.

www.vo-ing.nl is de website van Vereniging VO-ING.

 

Vereniging VO-ING, respectievelijk Stichting Bovom is als volgt te bereiken:

Postadres:Paul Pellastraat 234, 7558 HM Hengelo

Telefoon: 035 6312165

E-mailadres:info@vo-ing.nl