Skip to main content
Maximaal aantal deelnemers: 26
Nog beschikbare plaatsen: 12

VO-ING Digitaal - donderdag 20 juni - Kunstreeks “Kandinsky en zijn tijdgenoten”, inclusief afsluitende rondleiding in het H’Art museum (voorheen de Hermitage)

Van 20 Juni 2024 20:00 tot 20 Juni 2024 21:30 uur.
Bij Digitaal

Er zijn nog plaatsen beschikbaar

Let op: Heeft u de link in de nieuwsbrief gebruikt, dan hoeft u waarschijnlijk niet in te loggen.

VO-ING Digitaal - donderdag 20 juni - Kunstreeks “Kandinsky en zijn tijdgenoten”, inclusief afsluitende rondleiding in het H’Art museum (voorheen de Hermitage).

 toile kandinsky gelb rot blau 80x60 250Impression V Park by Wassily Kandinsky 1911 250olmen3 250

Twee online lezingen op donderdagen in de avonduren in juni 2024 en een afsluitende rondleiding in het H’Art museum (voorheen de Hermitage) in Amsterdam op woensdag 10 juli 2024.

In deze nieuwe driedelige kunstreeks van VO-ING Digitaal staat in samenwerking met Michiel Kersten (Artetcetera) het bijzondere werk van Wassily Kandindinsky centraal.

Introductie

Deze maanden worden we tot in de zomer omringt met exposities van het werk van Wassily Kandinsdy. In juni opent in H’Art Amsterdam een grote tentoonstelling van werken van Kandinsky uit het bezit van het Centre Pompidou. Er zullen zo’n 70 werken te zien zijn. In de Tate Londen is vanaf eind april onder de titel The expressionists. Kandinsky, Münter and The Bleu Rider” veel werk van Kandinsky te zien. Daarnaast K20, Kunstsammlungen Nordrhein-Westfalen is nu een grootse tentoonstelling over het werk van Hilma af Klint en Wassily Kandinsky te zien met als thema: dromen van de toekomst. Reden te over dus, om de komende tijd aandacht te geven aan Kandinsky en zijn tijdgenoten.

Kleuren hebben voor Kandinsky (1866-1944), die tot 1914 in München woonde en werkte een heel specifieke betekenis: kleuren moesten gevoelens en emoties opwekken, vergelijkbaar met muziek. De klank van kleuren, daar ging het Kandinsky om. In deze lezing van de kunsthistoricus Michiel Kersten ontrafelen wij de geheimen van zijn kunst. Kandinsky beschouwde zijn kunst als de voorbode van een nieuwe, spirituele tijd. Voor deze nieuwe era streed Kandinsky, zoals hij het zelf zag, als Sint Joris tegen de draak van het kwade. 

Omstreeks 1910 gaat Kandinsky op zoek naar een nieuwe beeldtaal. Dit is in zijn ogen een taal die losgezongen is van de weergave van de werkelijkheid, maar voortkomt uit het innerlijk van de kunstenaar. Kandinsky spreekt van de innerlijke noodzaak. Hoewel Kandinsky al jaren op zoek is naar versterking van de kleurkracht in zijn compositie, laat hij in deze tijd de weergave van de werkelijkheid vrijwel geheel los: tussen vorm en kleur bestaat geen eenheid meer. Kleuren en vorm zijn tekens geworden. Maar geheel abstract is zijn werk nog niet.

Lezingen en Rondleiding

In twee lezingen laat Michiel Kersten u de zoektocht van Kandinsky zien naar een zuivere schilderkunst, die geen enkele verwijzing meer bevat naar de wereld om ons heen, maar naar een “spirituele” schilderkunst die gedragen wordt door de kleurkracht. 

In de eerste lezing op 20 juni 2024 staat het vroege, lyrisch-abstracte werk van Kandinsky centraal tot 1914. Kleur als muziek voor de ogen. Daar ging het Kandinsky om.

In de tweede lezing op 27 juni 2024 komt het werk na 1918/1922 aan de orde wanneer Kandinsky docent wordt aan het Bauhaus in Weimar/Dessau. In deze tijd is het werk geometrisch van karakter. Vormen als een driehoek, vierkant of cirkel roepen in combinatie het kleuren en lijnen spanningen en gevoelens op bij de beschouwer. Deze emoties verkende Kandinsky in zijn werk.

Niet is mooier dan naar kunst kijken met het echte, originele werk voor je ogen. Vandaar dat wij op woensdag 10 juli naar H’Art in Amsterdam gaan om onder het genot van een inleidende lezing en een rondleiding samen te genieten van en te praten over het werk van Kandinsky.

Programma woensdag 10 juli:

10.00 uur: ontvangst met koffie/thee
10.30 uur: inleiding op de tentoonstelling door Marlies Kleiterp of Birgit Boelens (conservator)
10.45 uur: bezoek van de tentoonstelling olv een gids
12.00 uur: lunch in H'ART Museum Grand Café

Data/Tijden:

Donderdag 20 juni
1. Het vroege lyrisch-abstracte werk van Kandinsky, kleur als muziek voor de ogen

Donderdag 27 juni
2. De Bauhaus periode van Kandinsky geometrie en kleur

Woensdag 10 juli
3. Introductie H’Art Museum en rondleiding Kandinsky expositie

De online lezingen vinden altijd plaats in de avond van 20.00 tot uiterlijk 21.30 uur, met halverwege een korte pauze. De fysieke rondleiding vindt op woensdagochtend plaats met ontvangst om 10.00 uur met koffie/thee en gebak. We sluiten vervolgens af met een verzorgde lunch.

U heeft de keuze om u in te schrijven voor alleen de twee digitale lezingen of voor de combinatie van twee lezingen met de rondleiding (eventueel met 1 introducee).

Kosten:
Voor de digitale cursusreeks rekenen wij een eigen bijdrage van € 25,00 per deelnemer (inclusief BTW).

Voor de rondleiding rekenen wij een eigen bijdrage van € 30,- per persoon (inclusief catering en BTW).

Dit is exclusief de kosten van het toegangsticket, wij regelen deze tickets centraal. Voor Museumjaarkaarthouders zijn er geen meerkosten maar als u geen MJK heeft zijn de additionele kosten 17,50 pp, op de dag zelf te voldoen. Gaarne aan het begin van de cursus aan ons melden als u geen MJK heeft. Uiteraard op de dag zelf wel uw MJK meenemen om te kunnen tonen.

De reeks vindt daadwerkelijk doorgang bij tenminste 15 deelnemers.

Nadat u zich heeft ingeschreven ontvangt u circa 1 week voorafgaand aan de sessie een e-mailbericht met de link en nadere instructies.

Disclaimer
Deelnemers aan enig evenement of activiteit van de VO-ING vrijwaren de VO-ING en haar organisatoren voor schadeaanspraken direct of indirect voortvloeiende uit hun deelname aan een VO-ING activiteit. De VO-ING aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of letsel. De deelnemers aan de activiteit(en) doen zulks geheel voor eigen rekening en risico.
U kunt tot de sluitingsdatum voor inschrijven kosteloos annuleren. Na die datum zijn er kosten door de vereniging gemaakt en is kosteloos annuleren niet meer mogelijk.