Skip to main content
Maximaal aantal deelnemers: 30
Nog beschikbare plaatsen: 0

VO-ING - Dinsdag 24 september 2024 - bezoek aan de Wolthuiswerf in Sappemeer.

Van 24 September 2024 10:30 tot 24 September 2024 14:30 uur.

Het evenement is vol

Let op: Heeft u de link in de nieuwsbrief gebruikt, dan hoeft u waarschijnlijk niet in te loggen.

VO-ING - Dinsdag 24 september 2024 - bezoek aan de Wolthuiswerf in Sappemeer.

 Wolthuis Scheepswerf 250woldhuis 250wold4 250aalden1 250

Rayon Noord heet u van harte welkom bij de Wolthuiswerf in Sappemeer.
De Historische Scheepswerf Wolthuis kent een lange geschiedenis en is één van de oudste scheepswerven in de pr ovincie Groningen. Op de plaats waar nu de Historische Scheepswerf Wolthuis ligt, is al meer dan 300 jaar een scheepswerf gevestigd. Nadat het Winschoterdiep in de periode 1970-1980 definitief gedempt werd, verloor deze werf haar bestaansmogelijkheid als werf, doordat er geen schepen meer konden komen. In 1983 werd de werf officieel gesloten. Vrij snel daarna ontstond het idee om de werf om te vormen tot een museum. Dat idee werd ingegeven door de historische plek, het monumentale gebouw en de waardevolle collectie gereedschappen en machines.

In 2013 werd de werf officieel geopend onder de naam Historische Scheepswerf Wolthuis en verkreeg hij de status van Rijksmonument. Het is een in werking zijnde museumwerf. Aan de ene kant is de werf in gebruik voor restauratie, reparaties en onderhoud van (historische) schepen en kleine opdrachten. Aan de andere kant is het een museumwerf, op de oorspronkelijke authentieke locatie, met exposities en demonstraties van originele oude gereedschappen en machines. Op de Historische Scheepswerf Wolthuis kan iedereen kennis maken met de historie van de veenkoloniale scheepsbouw. Op www.historischescheepswerf.nl vindt u meer.
De eerste aanmelding is al binnen: Aldert Hesseling, gepensioneerde manager van ING en Postbank. Behalve in bankzaken heeft hij zijn sporen verdiend als zeeman, schipper en…. scheepsbouwer.
Met zijn zelf gebouwde 38,5 meter lange schip BOREAS, ligt hij die dag afgemeerd in het haventje t/o de werf. Meer info: www.msboreas.nl
Wolthuiswerf , Noorderstraat 308, 9611AT Sappemeer

Programma
Ontvangst tussen 10.30 – 11.00 uur. 11.00 uur Welkom door gastheer Jaap Boersema, die vertelt over zijn relatie met de werf en de ING. Vervolgens de film over de werf.
Daarna komt Aldert nog kort aan het woord over de bouw van zijn schip.

12:30 Lunch
13:30 Rondleiding door de loodsen met machinedemonstratie
Daarna afsluiten met koffie/thee.

Aansluitend is het mogelijk de BOREAS van Aldert en Anne Hesseling te bewonderen.

De totaalprijs voor dit arrangement bedraagt € 22,50 per persoon.

Er is plaats voor maximaal 30 deelnemers, dus wees er snel bij!

Namens Rayon Noord

Jaap Boersema 06 21821524
Be Scholte

Disclaimer
Deelnemers aan enig evenement of activiteit van de VO-ING vrijwaren de VO-ING en haar organisatoren voor schadeaanspraken direct of indirect voortvloeiende uit hun deelname aan een VO-ING activiteit. De VO-ING aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of letsel. De deelnemers aan de activiteit(en) doen zulks geheel voor eigen rekening en risico.
U kunt tot de sluitingsdatum voor inschrijven kosteloos annuleren. Na die datum zijn er kosten door de vereniging gemaakt en is kosteloos annuleren niet meer mogelijk.