Skip to main content
Maximaal aantal deelnemers: 100
Nog beschikbare plaatsen: 12

VO-ING Digitaal Avondbijeenkomst “Beleggen en rendementen: 2023 een jaar met een ongekende rentestijging en wat is te verwachten in 2024?”

Van 14 December 2023 20:00 tot 14 December 2023 21:30 uur.
Bij Digitaal

Er zijn nog plaatsen beschikbaar

Let op: Heeft u de link in de nieuwsbrief gebruikt, dan hoeft u waarschijnlijk niet in te loggen.

VO-ING Digitaal: Donderdag 14 december 2023 - Avondbijeenkomst “Beleggen en rendementen: 2023 een jaar met een ongekende rentestijging en wat is te verwachten in 2024?"

kramer3 250 

 
VO-ING Digitaal Avondbijeenkomst:

  • “Beleggen en rendementen: 2023 een jaar met een ongekende rentestijging en wat is te verwachten in 2024?”
  • “Met de huidige rentestand is beleggen dan nog interessant. Waar liggen kansen en waar de risico’s”
  • “Wat kan ik verwachten van obligaties de komende tijd?”
  • “Welke sectoren doen het goed en wie heeft last van de oplopende rentes?”
  • “Worden afwegingen met betrekking tot duurzaamheid, klimaatverandering, schadelijkheid voor omgeving (PFAS discussie, TATA Steel, etc.) zwaarwegender in de samenstelling van de beleggingsportefeuille?”
  • “Gaan de stijgende rentes op de kapitaalmarkten zorgen voor grote problemen voor landen die hun staatsfinanciën niet op orde hebben?”

“Never a dull moment” is een Engelse quote die ook past bij 2023 als beleggingsjaar tot nu. Stijgende rentes, economische onzekerheden wereldwijd, naast de oorlog in Oekraïne het conflict in het Midden-Oosten, fluctuerende energieprijzen, stijgende faillissementen maken ook 2023 zeker niet tot een rustig voortkabbelend beursjaar. Dat roept velerlei vragen waar enige duiding bij gewenst is.

Gezien de grote interesse voor financiële onderwerpen bij onze leden hebben wij daarom ook dit jaar Bob Homan, manager ING Investment Office, gevraagd om ons wat helderheid te geven in deze onzekere tijden. Het wordt wederom een digitale avondbijeenkomst over beleggen, rendementen en risico’s anno 2023. Op deze avond zal Bob ons meenemen in hoe hij én de ING bank aankijken tegen ontwikkelingen in de financiële wereld. Wat valt daaruit te leren en welke keuzes liggen dan voor, die eenieder van ons zou kunnen maken als het gaat over onze eigen spaar- en beleggingsgelden. En zeker ook welke risico’s en de maatschappelijke aspecten de ING Investment office ziet met betrekking tot te maken keuzes.

Over Bob Homan:

Als manager van ING Investment Office is Bob verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van ING voor de klanten van ING. Onder zijn leiding en verantwoordelijkheid maakt het ING Investment office visies op financiële markten, stelt analyses op van financiële instrumenten, beheert de ING fondsen, doet het vermogensbeheer én verzorgt de communicatie rondom beleggen. Bob is vanuit zijn rol regelmatig te horen op onder meer Business Nieuws Radio over allerlei actuele ontwikkelingen in de financiële markten. beleg2 rob

De Bijeenkomst

De bijeenkomst met Bob Homan staat gepland op donderdag 14 december 2023. De start is om 20.00 uur en zal maximaal 1,5 uur in beslag nemen. We hebben plaats voor maximaal 100 digitale deelnemers.
Wacht dus niet te lang met inschrijven!

Er zijn geen kosten aan de bijeenkomst verbonden.

Nadat u zich heeft ingeschreven ontvangt u circa 1 week voorafgaand aan de activiteit een mailbericht met de link en meer informatie over de bijeenkomst. Mocht u nu al vragen hof suggesties hebben stuur deze dan al op voorhand naar het secretariaat van onze vereniging. Dan kunnen we deze meenemen bij de inhoudelijke behandeling op de avond zelf.

Commissie VO-ING Digitaal
I.s.m. Bob Homan, ING Investment Office

Disclaimer
Deelnemers aan enig evenement of activiteit van de VO-ING vrijwaren de VO-ING en haar organisatoren voor schadeaanspraken direct of indirect voortvloeiende uit hun deelname aan een VO-ING activiteit. De VO-ING aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of letsel. De deelnemers aan de activiteit(en) doen zulks geheel voor eigen rekening en risico.
U kunt tot de sluitingsdatum voor inschrijven kosteloos annuleren. Na die datum zijn er kosten door de vereniging gemaakt en is kosteloos annuleren niet meer mogelijk.