Skip to main content
Maximaal aantal deelnemers: 100
Nog beschikbare plaatsen: 18

VO-ING - Datum en tijd nog niet bekend - ING Marketing en Communicatie door de jaren heen. (Fysiek en Digitaal)

Van 31 Januari 2024 20:00 tot 31 Januari 2024 21:30 uur.

Er zijn nog plaatsen beschikbaar

Let op: Heeft u de link in de nieuwsbrief gebruikt, dan hoeft u waarschijnlijk niet in te loggen.

NB: De DIGITALE bijeenkomst is verschoven naar een nog nader te bepalen datum in januari!

VO-ING - Dinsdag 12 december 2023 - ING Marketing en Communicatie door de jaren heen. (Fysiek en Digitaal)

kramer3 250
 

Herinnert u zich de NMB commercials nog met Andre van den Heuvel, of van Kooten en de Bie in Postgiro reclame filmpjes, of ’15 miljoen mensen’, de Postbank commercial van Fluitsma & van Tijn? … Of de oranje en de blauwe leeuw bij de samenvoeging naar èèn ING Bank Label?… Of meer recent de commercial ‘Do Your Thing’? De kans is groot dat ze u niet ontgaan zijn. Het zijn mooie voorbeelden hoe de ING bank (en haar rechtsvoorgangers) zich de afgelopen jaren heeft gepresenteerd naar de markt van bancaire diensten. Voorbeelden ook van hoe ING zich in haar marketing en communicatie uitingen heeft ontwikkeld om aangesloten te blijven bij de veranderende behoeften en verwachtingen van haar klanten. Een voortdurend proces van vernieuwing dat zich de komende jaren ongetwijfeld voort zal zetten. Het leek ons een goed idee om dit aspect van ING’s heden, verleden en toekomst bij onze VO-ING leden voor het voetlicht te brengen.

In samenwerking met het ING Bedrijfshistorisch Archief en ING Marketing en Communicatie hebben wij daarom het initiatief genomen tot het organiseren van een bijeenkomst met presentaties op 12 december 2023 met als thema ‘ING marketing en communicatie door de jaren heen’. Daarbij zal ook aandacht gegeven worden aan de huidige stand en de verwachtingen voor de nabije toekomst van marketing en communicatie van ING. We zijn die dag te gast in het ING Bedrijfshistorisch Archief in Amsterdam Zuidoost.

De Bijeenkomst

Het gaat een hybride bijeenkomst waarbij u de keuze heeft om fysiek aanwezig te zijn of om de bijeenkomst digitaal te volgen via Teams. De bijeenkomst vindt in de namiddag plaats.

U kunt zich voor één van beide varianten opgeven via de gebruikelijke link. De fysieke variant is wellicht aantrekkelijk omdat deze u de mogelijkheid biedt om oud-collega’s informeel te ontmoeten met een hapje en een drankje in combinatie met een inhoudelijke presentatie rondom een voor u ongetwijfeld interessant thema. Daarbij is aan het programma in de fysieke variant een rondleiding verbonden in het Bedrijfshistorisch Archief waarin speciaal aandacht gegeven zal worden aan het tonen van de fysieke marketing en communicatie uitingen van ING. Kortom, een reis door de historie van ING!  Voor de digitale variant hoeft u uiteraard de deur niet uit en kunt u de lezingen met diverse video’s op afstand mee volgen . We laten de keuze graag aan u! Deelname aan de digitale variant is gratis, maar u zult begrijpen dat aan deelname aan de fysieke variant kosten verbonden zijn. Dankzij de bijzondere gastvrijheid van ING hebben we deze kosten kunnen beperken tot 10,- per deelnemer.

De namiddag-bijeenkomst “ING Bank Marketing en Communicatie door de jaren heen” zal bestaan uit een interactieve presentatie verzorgd door Janet Dubbelhuis en Susanne Lourens, beide werkzaam bij ING Marketing en Communicatie. Zoals al eerder aangegeven zal de fysieke bijeenkomst gecombineerd worden met een rondleiding door het ING Bedrijfshistorisch Archief verzorgd worden door Jacoline Bodewes en Eva Vreeburg. Beiden zijn werkzaam bij het ING Bedrijfshistorisch Archief.

Praktische informatie

Locatie: ING Bedrijfshistorisch Archief
Lemelerbergweg 23
1101 AJ Amsterdam (ZO)

Tijdschema

U bent welkom vanaf 14.30 uur met een ontvangst met koffie, thee en frisdrank. Daarna gaan we om 15.00 uur van start met de presentaties en kunnen digitale deelnemers ook aansluiten. De eindtijd van de bijeenkomst met presentaties is uiterlijk 16.30 uur. Vervolgens is er voor de deelnemers aan de fysieke bijeenkomst de mogelijkheid tot deelname aan de rondleiding door het archief. Vervolgens is er nog alle ruimte om na te praten met drankje en een hapje en sluiten we af rond halfzeven.

Als u een van de deelnemers bent aan de digitale variant dan geldt dat u vanaf 14.45 uur online kunnen aansluiten. U zult daartoe tijdig een bevestiging met een link ontvangen. Ook voor de digitale deelname geldt een afronding om uiterlijk 16.30 uur. Tijdens de presentaties kunt u uiteraard meeluisteren en meekijken én ook vragen stellen via de chatfunctie van het online-programma.

Deelname

Om de fysieke bijeenkomst effectief te houden hebben we het aantal deelnemers beperkt gehouden met een maximum van 40 personen. Voor de digitale variant geldt een beperking tot 60 deelnemers. Dus wees er snel bij! Zeker als u wilt kiezen voor de fysieke variant.

We hopen u te zien, fysiek of virtueel, op 12 december 2023 in Amsterdam Zuidoost!

Vervoer

Het ING Bedrijfshistorisch Archief is gevestigd op een van de bedrijventerreinen in Amsterdam Zuidoost. Als u met de auto komt kunt u parkeren in de onmiddellijke omgeving van het pand. Komt u met het openbaar vervoer dan is het archief redelijk bereikbaar. Houdt u rekening met enige loopafstand. Voor de best passende openbaar vervoer verbinding adviseren wij u om de website 9292.nl te raadplegen.

Hartelijke groet,

VO-ING Digitaal

Disclaimer
Deelnemers aan enig evenement of activiteit van de VO-ING vrijwaren de VO-ING en haar organisatoren voor schadeaanspraken direct of indirect voortvloeiende uit hun deelname aan een VO-ING activiteit. De VO-ING aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of letsel. De deelnemers aan de activiteit(en) doen zulks geheel voor eigen rekening en risico.
U kunt tot de sluitingsdatum voor inschrijven kosteloos annuleren. Na die datum zijn er kosten door de vereniging gemaakt en is kosteloos annuleren niet meer mogelijk.