Uw Wegwijzer is in 4 hoofdstukken ingedeeld

 1. Wat biedt VO-ING u?
 2. Wat biedt ONVZ u?
 3. De ANW Hiatenverzekering
 4. Wat moet u doen bij een adreswijziging, huwelijk of overlijden?
 1. Wat biedt VO-ING u?
 • De ontwikkelingen bij het Pensioenfonds ING en het ING CDC Pensioenfonds nauwlettend te volgen o.b.v. de afspraken in de Pensioenreglementen en de Arbeids – en Pensioenovereenkomsten. Gevraagd en ongevraagd geven wij ons advies.
 • Voordragen van gekwalificeerde bestuurders voor het Pensioenfonds ING (via het Verantwoordingsorgaan) indien en voor zover VO-ING (samen met VO-NN) benoemingsrechten heeft.
 • Het leveren van leden voor het Verantwoordingsorgaan (VO) voor het Pensioenfonds ING Bank door middel van het organiseren van verkiezingen onder VO-ING leden indien en voor zover wij benoemingsrechten hebben.
 • Netwerkbijeenkomsten organiseren met voor de doelgroep relevante thema’s specifiek voor oud medewerkers van ING Bank die actief op arbeidsmarkt zijn: “via collega’s van werk naar werk”.
 • Talloze sociale activiteiten en excursies organiseren gericht op collegiale contacten, kunst, cultuur en natuur.
 • Collectieve belangenbehartiging bij problemen en knelpunten en proberen tot een oplossing te komen. De oplossing kan ook bestaan uit een doorverwijzing naar andere professionele partijen.
 • Advies en informatie te geven, via de commissie Sociaal Economische Belangen (SEB), over financiële producten, vraagstukken op het gebied van zorg en welzijn, fiscale zaken en sociale verzekeringen.
 • VO-ING is aangesloten bij de landelijke koepelorganisatie NVOG in het kader van belangenbehartiging op het gebied van pensioenen, inkomen en zorg, welzijn en wonen.
 • Een informatief VO-ING Belang magazine dat 4 maal per jaar verschijnt waarbij u over bovenstaande onderwerpen geïnformeerd wordt. Daarnaast communiceren wij via (digitale) nieuwsbrieven, onze website en Sociale media.
 • Arrangementen en Loyalty programma’s. Hier onder 2 belangrijke voorbeelden:
 1. VO-ING heeft voor haar leden een collectieve zorgverzekering afgesloten bij Zilveren Kruis. Zowel op de basisverzekering als op de aanvullende verzekering krijgt u korting op de premie. Als lid van VO-ING kunt u daar gebruik van maken. Op de website vo-ing.nl kunt u de benodigde informatie vinden.
 2. VO-ING heeft afspraken gemaakt met RISK Direct over een pakketverzekering waarin u de meest voorkomende particuliere schadeverzekeringen kunt onderbrengen. Het Subliempakket voor leden van VO-ING biedt u een ruime keuze uit schadeverzekeringen met een prima premiestelling en uitstekende polisvoorwaarden. Ook bouwt u een pakketkorting op die kan oplopen tot wel 15%. Via onze website vo-ing.nl kunt u doorklikken naar de speciale webpagina bij RISK Direct.
 1. Wat biedt ONVZ u?

Als oud-medewerker van ING, die pensioenrechten heeft opgebouwd bij uw oud-werkgever kunt u met korting op de premie deelnemen in het collectieve contract dat onder de naam ING Loyaal bij ONVZ loopt.

Op het moment dat u een pensioenuitkering van uw oud werkgever ING krijgt, kunt u vervolgens overstappen naar het contract voor werknemers en gepensioneerden.

Via www.vo-ing.nl kunt u doorklikken naar de speciale webpagina’s bij ONVZ. Wilt u ONVZ bellen? Het telefoonnummer is 030-63 96 222

 1. Individuele voortzetting van de ANW hiatenverzekering

De collectieve ANW hiatenverzekering eindigt bij het ontslag van een medewerker. Ook bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van de deelnemer is dat het geval. Doorgaans is dat óók het moment waarop het ouderdomspensioen ingaat.

Voor alle informatie over de individuele voortzetting van de ANW hiatenverzekering klikt u hier

 1. Wat moet u doen bij een adreswijziging, huwelijk, geregistreerd partnerschap, samenwonen, scheiden of overlijden?

Let op: de pensioenfondsen en /of AZL als pensioenuitvoerder geven uw adreswijziging of overlijden in Nederland niet door aan uw oud- werkgever. 
U moet dit zelf (laten) doen.

Adreswijziging

 • HR advies, telefoon 020-591 23 45, e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Pensioenfonds ING en ING CDC Pensioenfonds:Wanneer u binnen Nederland verhuist, hoeft u uw pensioenfonds niet te informeren. De gemeente waar de wijziging is doorgegeven, doet dat. Verhuist u naar het buitenland, in het buitenland of vanuit het buitenland naar Nederland dan moet u wel zelf het pensioenfonds informeren.
 • Pensioenfonds ING - Pensioenloket: e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .
 • ING CDC Pensioenfonds – Pensioenloket e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Het postadres van beide pensioenfondsen is: AZL, postbus 4471, 6401 CZ Heerlen
 • Bij bijvoorbeeld een opname in een verpleeghuis, is het verstandig na te gaan op welk adres u de post wilt ontvangen, zoals de pensioenspecificatie of andere informatie van ING. Een correspondentieadres kunt u zelf invoeren op de site van de pensioenfondsen.
 • VO-ING: u kunt het mutatieformulier op de website van VO-ING invullen of de adreswijziging per post doorgeven: VO-ING, postbus 499, 1400 AL Bussum.             

Huwelijk, geregistreerd partnerschap, samenwonen of scheiden

U gaat trouwen, samenwonen of scheiden. In hoeverre u iets moet doen richting uw pensioenfonds, kunt u lezen op de website van uw pensioenfonds. Pensioenfonds ING: www.pensioenfondsing.nl of ING CDC Pensioenfonds: www.ing.cdcpensioen.nl            

Overlijden

 • Als u in Nederland woont, is het niet nodig een overlijden te melden bij uw pensioenfonds. Na het melden van het overlijden bij de gemeente wordt dit doorgegeven aan het pensioenfonds. Een overlijden in het buitenland moet door de nabestaanden wel gemeld worden bij uw pensioenfonds. Dat kan door een kopie van de overlijdensakte te sturen of te mailen.
 • Pensioenfonds ING- Pensioenloket: e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .
 • ING CDC Pensioenfonds – Pensioenloket e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Het postadres van beide pensioenfondsen is: AZL, postbus 4471, 6401 CZ Heerlen
 • HR advies, telefoon 020-591 23 45, e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • VO-ING: de vereniging wordt niet automatisch op de hoogte gesteld van een overlijden. 
  Het melden van overlijden kan via het mutatieformulier op de website van VO-ING of per post: 
  VO-ING, postbus 499, 1400 AL Bussum.

Versie 23 mei 2017