Q&A Zorgverzekeringen 2021.

1. Tot welke datum kan ik mijn huidige Zorgverzekering opzeggen?
Je kunt je huidige zorgverzekering tot en met 31 december 2020 opzeggen. Voor het sluiten van een nieuwe verzekering heb je de tijd tot en met 31 januari 2021. Die nieuwe verzekering gaat met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 in.

2. Moet ik mijn huidige verzekering zelf opzeggen of is er een “overstapservice”?
Je nieuwe zorgverzekeraar zorgt ervoor dat je huidige verzekering wordt opgezegd. Dat hoef je dus niet zelf te doen.

3. Tot welke datum kan je wijzigingen in je bestaande verzekering aanbrengen?
Dat kan tot 1 februari 2021. De wijziging gaat dan met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 in.

4. Heb ik het collectiviteitsnummer van de collectieve contracten bij ONVZ, Nationale-Nederlanden of Zilveren Kruis nodig?
Nee. In de Nieuwsbrief hebben wij een doorklikmogelijkheid gemaakt naar de juiste webpagina van de zorgverzekeraar. Voor het geval je het collectiviteitsnummer toch nodig hebt:
1.Zilveren Kruis: 207082072
2.Nationale-Nederlanden Zorgverzekering:
Voor NN gepensioneerden:14116;
Voor NN oud-medewerkers:70014;
3.ONVZ: voor NN gepensioneerden: 9497 en voor NN oud-medewerkers 101772;
Voor ING gepensioneerden: 7072 en voor ING oud-medewerkers 101771.

5. Geldt er bij een aanvullende verzekering een selectie?
De meeste aanvullende verzekeringen kan je sluiten zonder medische waarborgen. Voor de meest uitgebreide dekkingen kan een verzekeraar gezondheidsvragen stellen. Zie hiervoor de informatie per zorgverzekeraar.

6. Geldt er bij een tandartsverzekering een selectie?
Voor de tandartsverzekeringen met een ruimere dekking wordt vaak een selectie toegepast. Je moet dan een paar vragen beantwoorden en zonodig een tandartsverklaring overleggen. Dit is per zorgverzekeraar verschillend.

7. Kan ik als nog niet gepensioneerd oud-medewerker van NN of ING met korting op de premie een zorgverzekering sluiten?
Ja, dat kan. Bij onze eigen collectiviteit van Zilveren Kruis of bij ONVZ. Oud-medewerkers van NN kunnen ook een zorgverzekering met korting afsluiten bij NN Zorgverzekering.

8. Wat is het verschil tussen een restitutieverzekering en een naturaverzekering?
Bij de restitutieverzekering heb je vrije zorgkeuze. Je bepaalt zelf naar welk ziekenhuis of welke zorgverlener je gaat.
Bij een naturaverzekering worden de zorgkosten volledig vergoed als je naar een gecontracteerd ziekenhuis of een gecontracteerde zorgverlener gaat. Bezoek je een niet gecontracteerde zorgverlener, dan moet je een deel van de kosten, reken op zo’n 25% zelf betalen.

9. Wat is een omzetplafond?
Zorgverzekeraars en zorgverleners sluiten contracten met elkaar. In die contracten wordt vaak een maximale vergoeding op jaarbasis afgesproken. Dat kan per soort behandeling, maar ook voor het totaal zijn. Ondanks zorgvuldige inkoop, kan het voorkomen dat in de loop van het jaar, het maximale bedrag (het omzetplafond) wordt overschreden. Vanaf dat moment kan je in principe niet meer voor nieuwe behandelingen in het ziekenhuis / bij je zorgverlener terecht. Voor bestaande behandelingen en voor spoedeisende zorg geldt het omzetplafond niet.

10. Bij welk soort verzekering komt een omzetplafond voor en hoe weet ik dat dit speelt?
Het omzetplafond komt in principe alleen bij de naturaverzekering voor. De zorgverzekeraar moet op zijn website vermelden met welke zorgverlener hij afspraken over een omzetplafond heeft gemaakt en hoe daarmee wordt omgegaan. Zilveren Kruis vermeldt deze informatie in de Zorgzoeker 2021.

11. Kan ik bij het bereiken van het omzetplafond naar een andere zorgverlener?
Ja, de zorgverzekeraar heeft een zorgplicht en verstrekt je informatie over de zorgverlener waar je terecht kunt.

12. Kan de vereniging mij helpen bij het maken van mijn keuze?
Helaas, dat kunnen wij niet. Wat voor jou de beste keuze is, hangt af van je persoonlijke omstandigheden. Bij algemene vragen kunnen wij je misschien helpen, maar beter is om contact op te nemen met de deskundige medewerkers van de zorgverzekeraars. De contactinformatie staat op onze website.

13. Wat zijn de gevolgen van het vervallen van de collectiviteitskorting per 1 januari 2023?
Daar kan op dit moment nog geen antwoord op worden gegeven. De mogelijke gevolgen voor de premies zullen naar verwachting pas eind 2022 duidelijk worden.

14. Welke specifieke acceptatie-eisen zijn er bij de aangeboden aanvullende verzekeringen van ONVZ en Zilveren Kruis?
Bij ONVZ geldt dat er gezondheidsvragen worden gesteld als u kiest voor de Topfit aanvullende verzekering. Voor oud-medewerkers niet gepensioneerden geldt dit vanaf de Optifit aanvullende verzekering.
Bij de Tandartsverzekeringen gelden acceptatie-eisen voor Tandfit C (nog niet gepensoneerden vanaf Tandfit B)

Bij Zilveren Kruis (ZK) worden er uitsluitend 2 acceptatievragen gesteld als u kiest voor de 3 of 4 sterren aanvullende Tandartsverzekeringen.
Deze acceptatie-vragen gelden bij ZK niet indien u bent overgestapt naar ZK en u had bij uw vorige Zorgverzekeraar reeds een vergelijkbare tandartsverzekering. Dit ter beoordeling van ZK.

 

SEB, Versie 0.5 12 December 2020. HK/FJ

 

­