Slider

ONVZ 2020

Als gepensioneerd oud ING’er kunt u deelnemen aan het werkgeverscollectief van ING Bank. U ontvangt 5% korting op de premie van de Basisverzekering en 22% korting op de premie van de aanvullende verzekeringen.
Bent u een nog niet gepensioneerd oud-medewerker van ING met opgebouwde pensioenrechten in het ING Pensioenfonds of in het ING CDC Fonds, dan kunt u deelnemen in de collectiviteit ING Bank Loyaal. U ontvangt 5% korting op de premie van de basisverzekering en 7% op de premie van de aanvullende verzekeringen.

 • BASISVERZEKERING MET VRIJE ZORGKEUZE: een restitutieverzekering met vrije keuze voor onder andere huisarts, specialist, ziekenhuis en de kosten van de meeste medicijnen. Behandelingen worden bij ONVZ vergoed tot wat wettelijk is toegestaan.
 • AANVULLENDE VERZEKERINGEN: een aanvulling op de Basisverzekering. Met een aanvullende verzekering van ONVZ kunt u meer zorg vergoed krijgen. U kiest uit 6 aanvullende verzekeringen. Van Startfit (beperkt) tot Superfit (een van de meest uitgebreide aanvullende pakketten van Nederland).

  Deze aanvullende verzekeringen bevatten onder andere fysiotherapie (let op het maximale aantal behandelingen voor manuele therapie), mantelzorgondersteuning en vervangende mantelzorg, preventiecursussen, brillen en lenzen en dieetadvisering. De hoogte van de premie is en de vergoedingen zijn afhankelijk van het gekozen pakket.
  Vanaf Topfit (gepensioneerden) of Optifit (nog niet gepensioneerden )moet u gezondheidsvragen beantwoorden om te beoordelen of acceptatie mogelijk is.

 • TANDARTSVERZEKERINGEN: ONVZ heeft vijf tandartsverzekeringen. Tandfit Preventief is de eerste volledig op preventie gerichte tandartsverzekering. Tandfit A tot en met Tandfit D zijn de andere tandartsverzekeringen. Vanaf Tandfit C (gepensioneerden) of Tandfit B (nog niet gepensioneerden) moet u gezondheidsvragen beantwoorden om te beoordelen of acceptatie mogelijk is.

Meer zorg maar dan anders

WERELDFIT

 • is een uitgebreide verzekering voor onverwachte en spoedeisende zorg in het buitenland.
 • Planbare zorg in Duitsland en België valt ook onder de dekking. Handig als u in Nederland lang moet wachten.
 • Met Wereldfit is uw zorg in het buitenland goed geregeld en verzekerd. Wilt u ook verzekerd zijn voor zaken als bagage, hobby- /sportuitrusting of annulering van uw reis dan doet u er goed aan om uw reisverzekering aan te houden. U kunt overwegen om, als dat mogelijk is, de moduul medische (of geneeskundige) kosten van uw reisverzekering af te halen. Er zijn reisverzekeraars die uw verplichte (en soms ook) vrijwillige eigen risico van de Basisverzekering vergoeden. Wereldfit doet dit niet.
 • Stel voor uzelf vast of de Wereldfit dekking in uw situatie nuttig of noodzakelijk is.

OntzorgPlus

 • is een (nieuwe) aanvullende verzekering die hulp biedt bij noodsituaties. Regelhulp nadat u te horen heeft gekregen dat u een ernstige aandoening hebt of nadat u een ernstig ongeval heeft gehad.
 • OntzorgPlus biedt ook dekking voor veel voorkomende kosten in noodsituaties.
 • Voorbeelden van zaken die onder de dekking van OntzorgPlus vallen zijn: tijdelijke extra zorg thuis bij noodsituaties, zorgdiensten en aanvullende zorg bij kanker.
 • Let op: OntzorgPlus is een product dat minder of niet geschikt is voor leden die de leeftijdsgrens van 70 jaar naderen of ouder zijn dan 70 jaar. In de polisvoorwaarden wordt namelijk bij het begrip aandoeningen en bij de dekking aanpassingen in huis en vervoer bij blijvende invaliditeit na een ernstig ongeval, een leeftijdsgrens van 70 jaar gehanteerd.
 • Alle informatie over OntzorgPlus leest u hier.

DE ZORGCONSULENT: UW GIDS IN ZORG

 • De ZorgConsulenten hebben medische kennis en kennen het zorgveld. Zij gidsen u deskundig van vraag naar antwoord.
 • U kunt de ZorgConsulent onder andere benaderen over wachtlijstbemiddeling, voorlichting over preventiecursussen, gezond leven en bewegen. Ook kunnen zij helpen bij de voorbereiding van een gesprek met uw arts.
 • De ZorgConsulenten van ONVZ bieden de mantelzorger ondersteuning. Zij kunnen de mantelzorger helpen om in balans te blijven. Zij bieden een luisterend oor en denken mee over oplossingen.

Oversluiten:

 • Loopt uw zorgverzekering op individuele basis of in een andere collectiviteit al bij ONVZ, dan kunt u deze polis als gepensioneerde via MijnONVZ oversluiten naar de collectiviteit van ING Bank. Het collectiviteitsnummer is 7072.
 • Dat geldt ook wanneer uw polis in de ING Bank Loyaal collectiviteit loopt en u met pensioen gaat. U kunt dan verder, met een hogere korting voor de aanvullende verzekeringen, in het werkgeverscollectief.
 • ONVZ kan u vragen om aan te tonen dat u een pensioenuitkering krijgt of rechten hebt opgebouwd in het ING Pensioenfonds / het ING CDC fonds.

MEER INFORMATIE EN PREMIES? Op de website van ONVZ vindt u alle informatie.

 • Bent u gepensioneerd dan klikt u hier
 • Bent u een nog niet gepensioneerd oud-medewerker met opgebouwde pensioenrechten bij het ING Pensioenfonds of in het NN CDC Fonds, dan klikt u hier

ZILVEREN KRUIS 2020

VO-ING en Zilveren Kruis hebben afspraken gemaakt over de VO-ING collectieve zorgverzekering. Eén die past bij uw situatie en met voordeel op de premie. U krijgt 3% korting op de premie van de Basisverzekering en 10% korting op de premies van alle aanvullende verzekeringen en het Extra Vitaal Pakket.

DE BASISVERZEKERING van Zilveren Kruis kent een drietal mogelijkheden:

 • DE BASIS ZEKER: een naturaverzekering, een vorm die ONVZ en Nationale-Nederlanden niet kennen, met ruime keuze uit gecontracteerde zorgverleners. U krijgt 100% vergoed bij alle gecontracteerde ziekenhuizen en zorgverleners. Kijk op de Zorgzoeker of uw ziekenhuis of zorgverlener gecontracteerd is. Kiest u voor een niet gecontracteerde zorgverlener dan krijgt u maximaal 75% vergoed van het gemiddelde tarief waarvoor Zilveren Kruis heeft ingekocht.
 • BASIS EXCLUSIEF: restitutiepolis met volledige keuzevrijheid uit alle ziekenhuizen en zorgverleners in Nederland en 100% vergoeding tot maximaal het wettelijke of marktconforme tarief.
 • BASIS BUDGET: een naturaverzekering met een lagere premie. U kunt terecht bij een beperkt aantal ziekenhuizen en bij bijna alle zorgverleners. De vergoeding is gelijk aan die van de Basis Zeker dekking. Zie de tekst hierboven.

AANVULLENDE VERZEKERINGEN

 • Zilveren Kruis biedt u veel mogelijkheden. Vijf aanvullende verzekeringen en vijf tandartsverzekeringen. In de Vergoedingenwijzer 2020 op de site van Zilveren Kruis kunt u ze met elkaar vergelijken en zien wat het beste bij u past.
 • U wordt bijna altijd zonder medische beoordeling geaccepteerd. Voor de aanvullende tandartsverzekering met 3 en 4 sterren geldt een medische acceptatie.
 • Naast bijvoorbeeld fysiotherapie (let op de beperking voor manuele therapie) en alternatieve geneeswijzen is bij Zilveren Kruis spoedeisende hulp in het buitenland standaard onderdeel van de aanvullende verzekering.
 • Mantelzorg: De zorgcoach van Zilveren Kruis denkt graag met u mee over hoe mantelzorg past in uw eigen leven.
  Vanaf Aanvullend 2 sterren kunt u een beroep doen op mantelzorgvergoeding. Deze vergoeding voor mantelzorg is breed inzetbaar: niet alleen voor de mantelzorg, maar ook voor degene die mantelzorg ontvangt.
 • Extra gratis dekking voor leden van VO-ING wanneer u kiest voor een aanvullende dekking (AV 1 tot en met AV 4):
  - € 100 per jaar voor online zelfhulp bij psychische klachten (Mirro)
  - € 100 per jaar voor mindfulness training
  - € 50 voor een online Slaapcursus

Extra Vitaal Pakket:
VO-ING en Zilveren Kruis werken samen aan uw gezondheid. Extra Vitaal kent een uitgebreid pakket vergoedingen. Gericht op preventie, zelfredzaamheid en het versterken van uw vitaliteit. Extra Vitaal kent bijvoorbeeld vergoedingen voor een Persoonlijke Gezondheidscheck, extra mantelzorgbudget en een valpreventiecursus. Alle informatie over het Extra Vitaal Pakket leest u hier.

HULP VAN DE ZORGCOACH
Een persoonlijke Zorgcoach begeleidt en helpt u bij het aanvragen en regelen van de beste zorg. Bij welk ziekenhuis kunt u met uw specifieke klacht het beste en snelste terecht? De Zorgcoach kan u ook helpen bij het vinden van een arts voor een second opinion of het regelen van wijkverpleegkundige hulp.

OVERSLUITEN: U bent al verzekerd bij Zilveren Kruis? Via Mijn Zilveren Kruis kunt u uw verzekering eenvoudig oversluiten naar de collectieve VO-ING / VO-NN verzekering. Het collectiviteitsnummer is 207082072.

Contact met Zilveren Kruis: nieuw is dat wij met Zilveren Kruis hebben afgesproken dat u rechtstreeks met de deskundige medewerkers van Klantenservice Zilveren Kruis kunt bellen.

Wilt u uw premie berekenen of een offerte aanvragen dan klikt u hier. U komt dan op de speciale VO-ING webpagina bij Zilveren Kruis. Liever telefonisch contact? Bel dan met Klantenservice: 071 – 751 00 52. Vertel dat u informatie wilt over de collectieve VO-ING en VO-NN zorgverzekering.

Versie 15 november 2019

 

 

 

­