Slider

Missie (waar staan wij voor?)

Oud-medewerkers ING (Bank), al dan niet gepensioneerd, pro-actief “een platform” aanbieden gerelateerd aan de (financiële) arbeidsvoorwaarden en personeelsfaciliteiten van de oud-werkgever(s) zoals pensioen, het collegiale netwerk en indien van toepassing het bieden van kansen op het verkrijgen van een nieuwe werkkring.

Visie (waar gaan wij voor?)

Oud-medewerkers van ING (Bank) te informeren, adviseren en faciliteren. Wij proberen financiële arbeidsvoorwaarden en personeelsfaciliteiten zoveel mogelijk in stand te houden en zo mogelijk te verbeteren door belangenbehartiging (waaronder begrepen vernieuwing, innovatie en/of compensatie). In het verlengde hiervan kan collectieve belangenbehartiging liggen en/of doorverwijzing over financiële zaken. Een belangrijke tweede pijler om onze visie vorm te geven is het organiseren van bijeenkomsten gericht op ontspanning, relevante informatieverstrekking en het onderhouden van de onderlinge contacten.

Organisatie en invloed leden

Leden hebben invloed op het bestuur van de vereniging omdat zij de Ledenraad (per rayon 1 tot 3 leden) kiezen. Het bestuur van de vereniging wordt samengesteld uit een aantal leden van de Ledenraad en legt verantwoording af aan de Ledenraad. Hierdoor is het democratische gehalte van de besluitvorming in de vereniging hoog en kunnen leden invloed uitoefenen op het bestuursbeleid.

Wat doet VO-ING voor u?

VO-ING en haar voorganger VSI zijn al actief sinds 2002. In 2016 is de VSI met het oog op de toekomst gesplitst in twee verenigingen: VO-ING en VO-NN. Hiermee volgt de vereniging voor haar leden de organisatorische wijziging die ING in de laatste jaren heeft doorgevoerd.

De vereniging telt 5.600 leden en is samen met de stichting Bovom gesprekspartner, gericht op belangenbehartiging voor haar leden, van ING Bank/NN Group en het Pensioenfonds ING. Verder heeft de vereniging een arrangement gesloten voor zorgverzekeringen met het Zilveren Kruis en ONVZ. De vereniging heeft daarnaast een arrangement met het bedrijf RISK voor een pakket concurrerende schadeverzekeringen. In het ING Pensioenfonds is de VO-ING, samen met VO-NN, vertegenwoordigd zowel in het bestuur als in het Verantwoordingsorgaan met het maximum aantal beschikbare plaatsen voor gepensioneerden ingevuld door vertegenwoordigers van onze verenigingen.

Het bestuur van de vereniging heeft een aantal belangen behartigingsactiviteiten uitbesteed aan de stichting Bovom, die deze taken voor beide verenigingen van oud-medewerkers uitvoert, op het gebied van pensioenen en sociaal economische belangen (arrangementen, loyaliteitsprogramma’s, informatie verstrekking over bank en (zorg)verzekeringsproducten, klachtenbehandeling, informatie over fiscale aangelegenheden (geen advies). De informatieverstrekking kan ook bestaan uit doorverwijzing).

Hier vindt u het Huishoudelijk Regelement:

Lid worden kan voor €25 per jaar en dan krijgt u:

  • Een ledenmagazine, nieuwsbrieven, een website waarmee u uitstekend op de hoogte wordt gehouden van wat er op boven genoemde terreinen speelt.
  • Regelmatig uitnodigingen voor bijeenkomsten met oud-collega’s gericht op informatie, ontspanning, collegiale contacten, cultuur en natuur.
  • Maar ook netwerkbijeenkomsten voor oud collega’s die actief zijn op de arbeidsmarkt.

Doet u mee?

­