Slider

Ledenraad en Algemeen bestuur

Het Algemeen Bestuur van de VO-ING is in juli 2020 gekozen door de ledenraad.

Beleid en hoofdspeerpunten Algemeen Bestuur VO-ING:

  • Belangenbehartiging voor alle leden, ongeacht het vroegere bedrijfsonderdeel.
  • Realisering en bewaken van optimaal koopkrachtbehoud voor gepensioneerden / niet-actieven. (CAO aanpassingen en Pensioendossier)
  • Bewaken, handhaven en/of compenseren oorspronkelijke personeelscondities.
  • Verbetering communicatie met de leden. Uitbreiding informatie via VO-ING en nieuwsbrieven.
  • Gesprekspartner voor ING namens alle gepensioneerden in Nederland.
  • Middels commissie-activiteiten inhoud geven aan belangenbehartiging.
  • Zorgdragen voor sociale activiteiten in alle Rayons van VO-ING, zodat oud ING-ers elkaar kunnen ontmoeten.
  • Leden die nog actief (willen) zijn op de arbeidsmarkt een platform bieden om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Voorzitter: Age Knossen
age knossen

Vice-voorzitter en penningmeester: Pieter Pouwels
pieter pouwels

Secretaris: Willem Jan van Munster
willemjan van munster

Lid evenementen: Frank Sukel
frank sukel

Lid evenementen: René Toorenburgh
rene toorenburgh

Ledenraad:

Rayon Noord:  B. (Bé) Scholte en H. (Henk) Hoekstra   

Rayon Noord-West:  A. (Age) Knossen en F. (Frans) Proper       

Regio Oost: L. (Loek) Mulder, A. (Arie) Hulstein en W J. (Willem Jan) van Munster

Rayon Midden-West:  mw C.W.F. (Christa) Bartolozzi-Somers, R.J. (Rob) Peters en R. (René) Weijerman

Rayon Midden:  P. (Peter) Barneveld en mw A. (Annelies) Hart           

Rayon West:  F. (Frits) Dijkdrenth en J. (Jan) de Graaf

Rayon Zuid:  P. (Pieter) Pouwels en H. (Henny) van Ruitenberg

Statuten

Huishoudelijk Reglement

 

­