Slider

Ledenraad en Algemeen bestuur

Het Algemeen Bestuur van de VO-ING is in juli 2020 gekozen door de ledenraad.

Beleid en hoofdspeerpunten Algemeen Bestuur VO-ING:

  • Belangenbehartiging voor alle leden, ongeacht het vroegere bedrijfsonderdeel.
  • Realisering en bewaken van optimaal koopkrachtbehoud voor gepensioneerden / niet-actieven. (CAO aanpassingen en Pensioendossier)
  • Bewaken, handhaven en/of compenseren oorspronkelijke personeelscondities.
  • Verbetering communicatie met de leden. Uitbreiding informatie via VO-ING en nieuwsbrieven.
  • Gesprekspartner voor ING namens alle gepensioneerden in Nederland.
  • Middels commissie-activiteiten inhoud geven aan belangenbehartiging.
  • Zorgdragen voor sociale activiteiten in alle Rayons van VO-ING, zodat oud ING-ers elkaar kunnen ontmoeten.
  • Leden die nog actief (willen) zijn op de arbeidsmarkt een platform bieden om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.


age knossenVoorzitter: Age Knossen


pieter pouwelsVice-voorzitter en penningmeester: Pieter Pouwels


willemjan van munsterSecretaris: Willem Jan van Munster


frank sukelCoördinator regionale activiteitenteams: Frank Sukel


rene toorenburghCoördinator regionale activiteitenteams: René Toorenburgh

Ledenraad:

Rayon Noord:  B. (Bé) Scholte en H. (Henk) Hoekstra   

Rayon Noord-West:  Vacature en F. (Frans) Proper       

Regio Oost: L. (Loek) Mulder, A. (Arie) Hulstein en E. (Evert) van de Visch.

Rayon Midden-West:  mw C.W.F. (Christa) Bartolozzi-Somers, R.J. (Rob) Peters en R. (René) Weijerman

Rayon Midden:  P. (Peter) Barneveld en mw A. (Annelies) Hart           

Rayon West:  F. (Frits) Dijkdrenth, J. (Jan) de Graaf en H. (Hans) de Vries

Rayon Zuid:  G. (Ger) Meesters en H. (Henny) van Ruitenberg

Statuten

Huishoudelijk Reglement

 

­