Slider

Onze vereniging is lid van NVOG. Een organisatie voor gepensioneerdenverenigingen die onze belangen behartigt op het gebied van pensioenen, zorg en welzijn en inkomen.

NVOG heeft samen met KNVG de actie Seniorvriendelijk gemeentebeleid ontwikkeld. Een actie gericht op de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

Sinds de overheveling van de overheidstaken in 2015 is het seniorenbeleid steeds meer een zaak en een taak van de lokale overheid. Gemeenten moeten de voorwaarden scheppen zodat senioren goed mee kunnen doen.

Na de raadsverkiezingen in maart 2018 zal nieuw gemeentelijk beleid worden ontwikkeld. Maar eerst zullen de lokale partijen zich moeten buigen over de lokale verkiezingsprogramma’s. Deze programma’s worden nu geschreven. Het is dus van belang om de belangrijkste zaken voor senioren op het gebied van zorg, wonen en mobiliteit onder de aandacht te brengen van de lokale politiek.

Als uw belangenbehartiger hebben KNVG en NVOG via de griffier van de gemeenteraad de fractievoorzitters van alle (huidige) lokale partijen benaderd met een wensenlijst en een checklist seniorvriendelijk gemeentebeleid. De checklist richt zich op thema’s als wonen, zorg en preventie, mobiliteit en communicatie. De wensenlijst en de checklist zijn bedoeld om lokale partijen richting te geven bij het opstellen van hun verkiezingsprogramma’s.

Ook u kunt uw steentje bijdragen. U kunt op persoonlijke titel de lokale politieke partijen, ook die partijen die nu niet in de gemeenteraad zitten, benaderen. De voorbeeldbrief met de wensenlijst voor een seniorvriendelijk gemeentebeleid staat op de website. U kunt deze brief via de mail (of per post) versturen.

Voor een lijst met mailadressen van lokale politieke partijen verwijzen wij naar de website van Metapos: https://home.kpn.nl/pagklein/gemprov.html

Door op de naam van uw gemeente te klikken wordt u doorgeleid naar de gemeentelijke website. Hier vindt u alle relevante informatie (waaronder e-mailadressen) over raadsleden en fractievoorzitters per gemeente.

U en uw leeftijdgenoten hebben er belang bij dat de wensenlijst nadrukkelijk onder de aandacht van de lokale politici worden gebracht.

­