Slider

In een eerder stadium hebben wij u op verzoek van HR ING geïnformeerd over het tijdelijk stopzetten van de compensatieregeling boeterente ING hypotheken. ING heeft besloten in voorkomende situaties toch compensatie te verlenen. Zie de tekst van HR ING hieronder:
“ De AFM heeft recent nieuwe regelgeving bekend gemaakt voor de berekening van de boete rente. ING heeft deze nieuwe regelgeving nog niet geïmplementeerd. Ondanks dat het nieuwe beleid van de boete rente gaat wijzigen, heeft ING besloten dat dienstverlening m.b.t. tussentijdse rente aanpassing blijft doorlopen. Ook de compensatie voor de boete rente kunt u bij ING HR aanvragen. U dient wel rekening te houden dat u wellicht een deel van deze compensatie moet terugbetalen. Als u namelijk een te hoge boete heeft betaald en u van ING geld terugkrijgt, dan heeft u van ING HR te veel compensatie ontvangen. Dit dient u dan terug te betalen. Te zijner tijd wordt u hierover door ING geïnformeerd”.

Commissie SEB 19 mei 2017

­