Maximaal aantal deelnemers: 85
Nog beschikbare plaatsen: 18

VO-ING Digitaal 26 oktober 2021: “Schenken, levenstestament en uw nalatenschap anno 2021”

Op 26 oktober 2021

LET OP: Aanmelding voor de digitale bijeenkomst is niet meer mogelijk. 

Er zijn nog wel plaatsen voor de fysieke aanwezigheid.

VO-ING Digitaal 26 oktober 2021:
“Schenken, levenstestament en uw nalatenschap anno 2021”

Na een lange periode waarbij fysieke bijeenkomsten bijna onmogelijk waren als gevolg van alle beperkende Covid-19 maatregelen, heeft ook de VO-ING de draad van het organiseren van diverse activiteiten weer opgepakt. Hopelijk zat er al wat bij waar u zich voor heeft kunnen inschrijven.

Vanuit de commissie VO-ING Digitaal blijven wij weliswaar ook online bijeenkomsten organiseren, maar we hebben ook het initiatief genomen tot het organiseren van een hybride vorm van bijeenkomen. Dat wil zeggen dat wij u de keuze willen aanbieden om deel te nemen aan onze bijeenkomsten op de gebruikelijke digitale wijze of dat u er fysiek bij bent.

De laatstgenoemde variant is wellicht aantrekkelijk omdat deze u de mogelijkheid biedt elkaar informeel te ontmoeten met een hapje en een drankje in combinatie met een presentatie rondom een inhoudelijk thema. Voor de digitale variant hoeft u echter de deur niet uit en bent u minder plaatsgebonden.

We laten de keuze graag aan u, waarbij u zult begrijpen dat aan deelname aan de fysieke variant kosten verbonden zijn.

In dit verband nodigen wij u graag uit om, fysiek of digitaal, deel te nemen aan de VO-ING Digitaal avondbijeenkomst met als thema “Schenken, levenstestament en uw nalatenschap anno 2021” op 26 oktober aanstaande.

Linda van de OudeweteringNotaris Linda van de Oudeweetering zal deze avond voor ons inhoudelijk verzorgen. Linda is gevestigd in Oegstgeest, waar zij de houder is van een notarispraktijk onder haar eigen naam.
De avond heeft het karakter van een workshop met een combinatie van inhoud en onderlinge interactie. Als inhoudelijk deskundige zal Linda ons meenemen in mogelijkheden en beperkingen waar we mee rekening hebben te houden als we een keuze willen, kunnen en wellicht ook moeten maken in onze persoonlijke levenssfeer en met betrekking tot erven en schenken nu en in de toekomst.

Waar?
De bijeenkomst op 26 oktober 2021 zal in Noordwijkerhout plaatsvinden. We zijn dan te gast bij Landgoed Tespelduyn. Tespellaan 53, Noordwijkerhout.

De fysieke bijeenkomst starten we met een ontvangst om 17.30 uur met een drankje en daarna gaan we aan de slag met de workshop en sluiten we af met het gezamenlijk nuttigen van een maaltijd.
De eindtijd van de avond is rond 21.00 uur. Daarna is er nog gelegenheid om na te borrelen en eventuele nieuwe en bestaande contacten verder te verdiepen.

Digitaal
Voor de deelnemers aan de digitale variant geldt dat zij vanaf 18.15 uur online kunnen aansluiten en om 20.00 uur ronden wij het inhoudelijke deel van de bijeenkomst voor alle deelnemers af.

Om de fysieke bijeenkomst effectief te houden willen we het aantal deelnemers beperkt houden maar wel met een maximum van 35 personen. Voor de digitale variant geldt een beperking van 50 deelnemers. Dus wees er snel bij! Zeker als u wilt kiezen voor de fysieke variant.

Kosten
Van elke deelnemer die gekozen heeft voor de fysieke variant, vragen wij een bijdrage in de kosten ad € 25,00 -.
Daarmee krijgt u toegang tot een inspirerende en informatieve bijeenkomst over het levenstestament, erven en schenken inclusief een prima maaltijd, drankjes én veel (netwerk-)plezier.

Voor de online deelnemers is de bijeenkomst gratis.

We hopen u te zien, fysiek of virtueel, op 26 Oktober 2021 in Noordwijkerhout!


­