Verdiende aandacht voor uw pensioen

Waarom?

Vrijwel dagelijks wordt er in de pers melding gemaakt van allerlei aanpassingen in pensioenland zoals leeftijdsverhogingen, een beperking van de pensioen opbouw, wel of geen indexering, etc. Als (aanstaand) voormalig medewerker van ING mag u er vanuit gaan dat het voor u allemaal goed is geregeld. Toch is het van belang dat er iemand is die de vinger aan de pols houdt. Want naast de vele veranderingen in pensioenland, is er ook in de zorg veel aan de hand. Dan is het goed als u steeds wordt geïnformeerd en dat uw belangen zowel op het gebied van pensioenen als met betrekking tot onderwerpen op sociaal-economisch gebied goed worden behartigd. De Vereniging Oud-medewerkers ING (VO-ING) doet dit voor u.

Lees meer

eHealth blijft voor veel mensen een ongrijpbaar iets. Dat is jammer want veel toepassingen kunnen bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van leven. Ook om langer zelf de regie te kunnen voeren zijn eHealth toepassingen belangrijk.
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft een brochure ontwikkeld waarin een aantal voorbeelden van eHealth toepassingen in de zorg wordt

De digitale versie van de brochure “eHealth zorg van nu” kunt u hier lezen of downloaden.

Commissie SEB 7 feb 2017

Per 1 januari 2017 verandert er weer het nodige op het gebied van wet-en regelgeving. Wat voor u interessant is, kunnen wij moeilijk inschatten. U bent gepensioneerd, werkt of bent op zoek naar werk of wellicht bent u actief als zelfstandig ondernemer.

Wij hebben er voor gekozen om u te verwijzen naar de informatie van de Rijksoverheid. Op een overzichtelijke manier wordt weergegeven wat er op het gebied van wetgeving en de regelingen die er zijn, wijzigt. U kunt een keuze maken uit de verschillende thema's en op die manier informatie vinden die in uw situatie van belang is. De webpagina van de Rijksoverheid is actueel en bevat alleen informatie over wijzigingen die definitief zijn. U klikt hier om op de webpagina te komen.

Bron: Commissie SEB/29-12-2016

Deze informatie is bestemd voor ING gepensioneerden met een ING hypotheek met personeelskorting.

Behoort u tot de doelgroep zoals hierboven beschreven, dan kunt u 30% compensatie ontvangen voor de afkoopkosten bij vervroegd aflossen of bij een Tussentijdse Rente Aanpassing (TRA) op een ING hypotheek.

De regeling gaat met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016 in. De regeling geldt tot 31 december 2020. De compensatie wordt belast via uw uitbetalingsspecificatie uitbetaald.

De regeling geldt niet voor NN en WUH hypotheken en ook niet voor NN gepensioneerden met een ING hypotheek. Eveneens is de regeling niet van toepassing op de tussentijdse rente aanpassing door rentemiddeling.

Wanneer u gebruik wilt maken van de compensatieregeling moet u een Excel formulier met een tweetal bijlagen mailen naar HR ING. U klikt op onderstaande documenten voor alle informatie die u nodig heeft om de compensatie te kunnen aanvragen.

Documenten