Verdiende aandacht voor uw pensioen

Waarom?

Vrijwel dagelijks wordt er in de pers melding gemaakt van allerlei aanpassingen in pensioenland zoals leeftijdsverhogingen, een beperking van de pensioen opbouw, wel of geen indexering, etc. Als (aanstaand) voormalig medewerker van ING mag u er vanuit gaan dat het voor u allemaal goed is geregeld. Toch is het van belang dat er iemand is die de vinger aan de pols houdt. Want naast de vele veranderingen in pensioenland, is er ook in de zorg veel aan de hand. Dan is het goed als u steeds wordt geïnformeerd en dat uw belangen zowel op het gebied van pensioenen als met betrekking tot onderwerpen op sociaal-economisch gebied goed worden behartigd. De Vereniging Oud-medewerkers ING (VO-ING) doet dit voor u.

Lees meer

Onze vereniging is lid van NVOG. Een organisatie voor gepensioneerdenverenigingen die onze belangen behartigt op het gebied van pensioenen, zorg en welzijn en inkomen.

NVOG heeft samen met KNVG de actie Seniorvriendelijk gemeentebeleid ontwikkeld. Een actie gericht op de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

Sinds de overheveling van de overheidstaken in 2015 is het seniorenbeleid steeds meer een zaak en een taak van de lokale overheid. Gemeenten moeten de voorwaarden scheppen zodat senioren goed mee kunnen doen.

In een eerder stadium hebben wij u op verzoek van HR ING geïnformeerd over het tijdelijk stopzetten van de compensatieregeling boeterente ING hypotheken. ING heeft besloten in voorkomende situaties toch compensatie te verlenen. Zie de tekst van HR ING hieronder:
“ De AFM heeft recent nieuwe regelgeving bekend gemaakt voor de berekening van de boete rente. ING heeft deze nieuwe regelgeving nog niet geïmplementeerd. Ondanks dat het nieuwe beleid van de boete rente gaat wijzigen, heeft ING besloten dat dienstverlening m.b.t. tussentijdse rente aanpassing blijft doorlopen. Ook de compensatie voor de boete rente kunt u bij ING HR aanvragen. U dient wel rekening te houden dat u wellicht een deel van deze compensatie moet terugbetalen. Als u namelijk een te hoge boete heeft betaald en u van ING geld terugkrijgt, dan heeft u van ING HR te veel compensatie ontvangen. Dit dient u dan terug te betalen. Te zijner tijd wordt u hierover door ING geïnformeerd”.

Commissie SEB 19 mei 2017

Amersfoort 2  

In maart en april dit jaar heeft onze vereniging VO-ING een aantal malen een Stadswandeling door Amersfoort georganiseerd. Ons VO-ING lid, activiteiten organisator Aernout Goldberg verhaalt ons.