Verdiende aandacht voor uw pensioen

Waarom?

Vrijwel dagelijks wordt er in de pers melding gemaakt van allerlei aanpassingen in pensioenland zoals leeftijdsverhogingen, een beperking van de pensioen opbouw, wel of geen indexering, etc. Als (aanstaand) voormalig medewerker van ING mag u er vanuit gaan dat het voor u allemaal goed is geregeld. Toch is het van belang dat er iemand is die de vinger aan de pols houdt. Want naast de vele veranderingen in pensioenland, is er ook in de zorg veel aan de hand. Dan is het goed als u steeds wordt geïnformeerd en dat uw belangen zowel op het gebied van pensioenen als met betrekking tot onderwerpen op sociaal-economisch gebied goed worden behartigd. De Vereniging Oud-medewerkers ING (VO-ING) doet dit voor u.

Lees meer

Zoals u wellicht in het 4e kwartaalbericht 2017 van het Pensioenfonds hebt gelezen, zijn inmiddels de kandidaten bekend voor het Verantwoordingsorgaan PFI per 1 juli 2018.

Voor de geleding gepensioneerden, waarvoor 5 plaatsen beschikbaar zijn, hebben zich in totaal 25 kandidaten aangemeld, en voor de geleding actieven, waarvoor 3 plaatsen beschikbaar zijn, kandideren zich 14 personen.
Wij willen ons (uiteraard) beperken tot de verkiezing voor de 5 beschikbare plaatsen namens de gepensioneerden en gewezen deelnemers (ook wel slapers genoemd).

En het zal u niet verrassen dat wij heel graag onze gekwalificeerde kandidaten op die 5 plaatsen zouden zien! Dit betekent dat voor onze kandidaten elke stem telt.

Per 1 januari 2018 of later in het jaar verandert er het nodige in de fiscale- en andere wetgeving. Het zou een heel verhaal worden om alles voor u (gepensioneerd of nog niet gepensioneerd) op een rij te zetten. Evenals voorgaande jaren kiezen wij ervoor om u hier door te laten klikken naar de site van de Rijksoverheid. Aan de hand van 9 thema’s kunt u de voor u interessante informatie inzien. Zonodig tot in detail.

Commissie Sociaal Economische Belangen

2 januari 2018

Rectificatie: Oproep kandidaten Verantwoordingsorgaan PFI in VO-ING- en VO-NN-belang van december 2017
In de oproep om zich kandidaat te stellen voor het Verantwoordingsorgaan PFI op blz 11 van VO-ING- en VO-NN-belang is een fout geslopen. Kandidaten die zich verkiesbaar willen stellen konden tot 28 november zich kandidaat stellen voor de verenigingen via de stichting Bovom. Deze mogelijkheid is inmiddels gesloten. Maar ook zonder steun van de verenigingen kan men zich op persoonlijke titel kandidaat stellen. Dat kan tot 15 januari maar dan dient men zich op de site bij het Pensioenfonds ING aan te melden. Kandidaten dienen zich dan tot Marc Kubben te wenden.