Verdiende aandacht voor uw pensioen

Waarom?

Vrijwel dagelijks wordt er in de pers melding gemaakt van allerlei aanpassingen in pensioenland zoals leeftijdsverhogingen, een beperking van de pensioen opbouw, wel of geen indexering, etc. Als (aanstaand) voormalig medewerker van ING mag u er vanuit gaan dat het voor u allemaal goed is geregeld. Toch is het van belang dat er iemand is die de vinger aan de pols houdt. Want naast de vele veranderingen in pensioenland, is er ook in de zorg veel aan de hand. Dan is het goed als u steeds wordt geïnformeerd en dat uw belangen zowel op het gebied van pensioenen als met betrekking tot onderwerpen op sociaal-economisch gebied goed worden behartigd. De Vereniging Oud-medewerkers ING (VO-ING) doet dit voor u.

Lees meer

De verkiezingsmagazines voor het kiezen van de ledenraden van VO-ING en VO-NN zijn inmiddels naar alle leden verstuurd. Helaas zijn er een paar omissies in het magazine van VO-NN terechtgekomen. De kiescommissie had Bergschenhoek ingedeeld in rayon VO-NN Zuid West. Bij de samenstelling van de adressen van de leden van VO-NN is niet gerealiseerd dat Bergschenhoek sinds 2007 onderdeel is van de gemeente Lansingerland, Rayon West. Dit is gecorrigeerd en de betreffende leden krijgen een nieuw stembiljet. In de afbeelding magazine VO-NN onder het kopje De rayons van VO-NN is Ede opgenomen in Rayon VO-NN Zuid Oost. In een later stadium is Ede ingedeeld bij Rayon VO-NN Noord Oost Midden. Deze wijziging is niet correct opgenomen in het blad. Onze excuses voor deze onduidelijkheden.

VO ING rayons kleinVO NN rayons klein

 

Naar aanleiding van de verkiezingskrant komen er vragen over de rayonindelingen.
In de oude VSI situatie was de vereniging opgedeeld in regio’s waar vanuit allerlei evenementen en bijeenkomsten werden georganiseerd. Deze situatie is veranderd.
In de nieuwe situatie zijn er 2 verenigingen die alle activiteiten centraal coördineren. Dus ook de activiteiten in de omgeving waar u woont, die worden voortgezet zoals u gewend was. Hiervoor krijgt u te zijner tijd alle informatie.De rayon indeling zijn alleen bedoeld als een kwantitatieve indeling om tot een goede samenstelling te komen voor de ledenraad. U wordt dus voor evenementen of bijeenkomsten niet ingedeeld bij het rayon waarvoor u uw stem heeft uitgebracht. Nogmaals, u kunt in principe inschrijven voor alle evenementen en bijeenkomsten die de vereniging organiseert.

24-4-2016