Slider
18 april 2018 Bezoek aan Agriport bij Barendse Paprika’s DC

18 april 2018 Bezoek aan Agriport bij Barendse Paprika’s DC

Woensdag 18 april 2018Bezoek aan Agriport bij Barendse Paprika’s DC ( ...

Lees meer
Veranderingen fiscale- en andere wetgeving in 2019

Veranderingen fiscale- en andere wetgeving in 2019

Zoals gebruikelijk verandert er per 1 januari van een nieuw jaar ...

Lees meer
Oma & Opa dag in het Sprookjes Wonderland te Enkhuizen

Oma & Opa dag in het Sprookjes Wonderland te Enkhuizen

Na een aantal miezerige dagen was het donderdag 26 oktober jl. ...

Lees meer
Dagje Texel op 6 juni

Dagje Texel op 6 juni

Op woensdag 6 juni 2018 verzamelden zich tussen 10 en 10.30 uur 54 personen bij ...

Lees meer
Volledige toeslag per 1 januari 2019 op basis van de prijsindex (1,68%)

Volledige toeslag per 1 januari 2019 op basis van de prijsindex (1,68%)

Pensioenfonds ING is verheugd u te kunnen informeren dat wij ...

Lees meer
Belastingplan 2019

Belastingplan 2019

De Tweede Kamer is afgelopen week akkoord gegaan met het ...

Lees meer
5 september 2018 bezoek aan Nationaal Monument Kamp Vught en centrum van ’s Hertogenbosch

5 september 2018 bezoek aan Nationaal Monument Kamp Vught en centrum van ’s Hertogenbosch

Dit evenement, dat was georganiseerd door de Activiteitencommissie Rayon Zuid, ...

Lees meer
 Woensdag 16 mei een activiteit in Zuid-Limburg en België

Woensdag 16 mei een activiteit in Zuid-Limburg en België

De activiteitencommissie van rayon Zuid organiseerde op woensdag 16 mei een ...

Lees meer
Op 30 mei voeren vier en veertig VO-ING'ers door Appingedam.

Op 30 mei voeren vier en veertig VO-ING'ers door Appingedam.

Maar alvorens aan boord te gaan werden ze met koffie ...

Lees meer

Waarom?
Vrijwel dagelijks wordt er in de pers melding gemaakt van allerlei aanpassingen in pensioenland zoals leeftijdsverhogingen, een beperking van de pensioen opbouw, wel of geen indexering, etc. Als (aanstaand) voormalig medewerker van ING mag u er vanuit gaan dat het voor u allemaal goed is geregeld. Toch is het van belang dat er iemand is die de vinger aan de pols houdt. Want naast de vele veranderingen in pensioenland, is er ook in de zorg veel aan de hand. Dan is het goed als u steeds wordt geïnformeerd en dat uw belangen zowel op het gebied van pensioenen als met betrekking tot onderwerpen op sociaal-economisch gebied goed worden behartigd. De Vereniging Oud-medewerkers ING doet dit voor u.

Hoe?
VO-ING en haar voorganger VSI zijn al actief sinds 2002. In 2016 is VSI gesplitst in twee verenigingen te weten de VO-ING en de VO-NN Group. Hiermee volgt de vereniging voor haar leden de organisatorische wijzingen die ING in de laatste jaren heeft doorgevoerd.
De vereniging telt 5500 leden en is via de stichting Bovom gesprekspartner van ING en NN Group, verzekeraars en het Pensioenfonds ING. In diverse organen van het ING Pensioenfonds is VO-ING sterk vertegenwoordigd door deskundige ex-collega’s, die alle wijzigingen op de voet volgen en waar nodig opkomen voor de belangen van de ex werknemers. Verder is VO-ING lid van de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG) die de belangen van ruim 1 miljoen gepensioneerden behartigt.

Wat?
Een lidmaatschap van VO-ING heeft vele voordelen.
De belangrijkste daarvan op een rij:
    Belangenbehartiging van uw ING Pensioen
    Belangenbehartiging in de Zorg
    Aantrekkelijke kortingen op Schade- en Zorgverzekeringen
    Korting op pensioenadvies
    Aantrekkelijke aanbiedingen op het gebied van vakanties, wijn en andere interessante zaken
    Een regulier magazine
    Meerder malen per jaar bijeenkomsten met oud collega’s
    De mogelijkheid om eigen ideeën, acties en aanbiedingen in te brengen en uit te werken! Dit alles voor en door ex collega’s van NN-Group en ING Bank!

De Vereniging
Leden hebben invloed op het bestuur van de vereniging, zij kiezen de ledenraad (per rayon 2 tot 3 leden). En deze kiest het bestuur van de vereniging. Het bestuur legt weer verantwoording af aan deze ledenraad. Hierdoor is het democratische gehalte van de besluitvorming in de vereniging hoog en kunnen leden invloed uitoefenen op het bestuursbeleid.
Het bestuur van de vereniging heeft een aantal uitvoerende taken uitbesteed aan de stichting Bovom (Belangenbehartiging en Ondersteuning Voor Oud Medewerkers) die deze taken zowel voor VO-ING als voor haar zustervereniging VO-NN Group verricht. Het gaat daarbij om onder meer specialistische onderhandelingen met pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen, de uitvoering van commissietaken voor ledenbinding en communicatie, alsmede de uitvoering van pensioen- en sociaal-economische belangen. In het bestuur van Bovom hebben de voorzitters van beide verenigingen een doorslaggevende stem bij de besluitvorming. Leden kunnen zitting nemen in Bovom-commissies. De belangrijkste commissies zijn de Pensioen Commissie en de Commissie Sociaal Economische Belangen.

Dus
    Wordt nu lid van VO ING voor maar € 25 per jaar.


Verdiende aandacht voor een verdiend pensioen
Ook na uw vertrek bij ING

­